Seriál Inkscape – 06 Rekonstrukce smajlíka (2.díl)

Kreslení smajlíka v Inkscape (1.díl)

V minulém díle jsme pojednali trochu obecněji především o tom, jaké výhody skýtá tvorba vektrové grafiky v programu Inkscape ve srovnání s tvorbou grafiky v některém z bitmapových editorů. Kdybych to měl shrnout v krátkosti – jedná se především o možnosti „inteligentní“ změny rozlišení výstupu bez degradace detailů a hran „bitmapovým scalingem“, snadné provádění dodatečných úprav na úrovni jednotlivých tvarů a křivek a v neposlední řadě přilínání jednotlivých objektů k pomocným mřížkám, vodítkům, okrajům stránky a k sobě navzájem, což umožňuje přesné a snadné zarovnávání a další úpravy.

Dnes se již dostáváme k praktické ukázce, jak v programu Inkscape nakrestlit jednoduchou ikonu resp. smajlíka. Pro začátek se nebudeme pouštět do nějakých větších akcí, ale jako ukázka základních možností programu Inkscape bude myslím uvedená úloha docela vhodná.
Začneme malým rozborem situace, kdy zkušené grafikovo oko poprvé pohlédne na určený předobraz, kterým je v našem příkladu onen žlutý smajlík.

Co vidíme na obrázku?

Jedná se o kruh, pravděpodobně s radiálním gradientem, kolem kterého je buď tmavší okraj, nebo možná stín. Dále vidíme dvě prohnuté elipsy, coby obočí smajlíka a nakonec ještě půlkruh, který tvoří ústa a zuby, které mají náznak odlesků, resp. stínování (světle modrá barva). Z hlediska tvarů se jedná o symetrický objekt.

Z jakých objektů se bude skládat výsledná grafika?

Kromě již uvedeného kruhu se žluto-oranžovým (nebo hnědým) gradientem bude vytvořen ještě jeden o něco větší kruh, který bude tvořit okraj případně stín kolem smajlíka. Mohli bychom místo dalšího kruhu definovat okraj (stroke) uvedenému žluto-oranžovému kruhu.
Dále vytvoříme dvě totožené elipsy coby obočí umístěné symetricky ve stejné vzdálenosti od vertikální osy.
Vytvoříme půlkruh (možná částečně tvarově upravený), který bude také osově symetrický, bude mít okraj určité šířky (stroke) a prázdnou, resp. žádnou výplň (fill).
Pod uvedený půlkruh umístíme 3 další objekty s lineárními bílo-modrými gradienty, které budou tvořit zuby smajlíka 😀

A to je zhruba celé… Nyní se již můžeme pustit do praktické realizace úkolu.

Pokud Vás tato problematika zajímá, můžete si zbytek článku přečíst na blogu autora ZDE.

Autorem článku je Snl.

512

Záložka pro permanentní odkaz.

Jedna reakce na Seriál Inkscape – 06 Rekonstrukce smajlíka (2.díl)

  1. Pro Snl říká:

    Snl, bude pokračování? Ani na blogu nic není, přitom je to zajímavé téma. Díky alespoň za odpověď.