Začínáme s Mintem

Tato stránka je určena především novým a začínajícím uživatelům Linux Mintu. Měli by se zde seznámit s tím, co je to vlastně Linux, se strukturou jeho souborů, dále pak s vlastní instalací Linux Mintu, jeho pracovními prostředími a s balíčkovacím systémem.

Linux

Linux nebo GNU/Linux je v informatice označení pro svobodný a otevřený počítačový operační systém, který je založený na linuxovém jádru. Linuxové systémy jsou šířeny v podobě distribucí, které je možné nainstalovat nebo používat bez instalace (tzv. live CD). Používané licence umožňují systém zdarma a velmi volně používat, distribuovat (kopírovat, sdílet) i upravovat. Tím se odlišuje od proprietárních systémů (např. Microsoft Windows či Mac OS X), za které je nutné platit a dodržovat omezující licence.

Operační systém Linux používá unixové jádro, které vychází z myšlenek Unixu a respektuje příslušné standardy POSIX a Single UNIX Specification. Název je odvozen z křestního jména jeho tvůrce Linuse Torvaldse a koncovka písmenem „x“ odkazuje právě na Unix (podobně jako XENIX, Ultrix, IRIX, AIX a další UN*Xy).

Jádro Linuxu umožňuje spouštět více programů (úloh) najednou. Každý program se může skládat z jednoho nebo více procesů, tedy se jedná o víceúlohový systém. Každý proces potom může mít jeden nebo více podprocesů. Operační systémy, které umožňují běh více procesů, nebo dokonce podprocesů současně, jsou schopny využít i vícejádrové a víceprocesorové počítače a výrazně zefektivnit práci uživatele. Jádro Linuxu je víceuživatelské, takže umožňuje spouštět programy různých uživatelů, například jeden uživatel může obsluhovat počítač přímo, zatímco další mohou obsluhovat stejný počítač například přes síť nebo dokonce Internet. Příslušné uživatelské účty jsou před neoprávněným přístupem chráněny autentizací, například jménem a heslem. Uživatelé mají přidělena různá práva, od naprosté kontroly nad systémem, kterou má obvykle správce (root), až do různé míry omezené účty uživatelů.

V současné době je označením Linux míněno nejen jádro operačního systému, ale zahrnuje do něj též veškeré programové vybavení (software), které uživatelé používají (tj. aplikace, utility, grafické uživatelské rozhraní apod.) i přesto, že je vyvíjeno nezávisle na samotném jádře Linuxu. Linux je šířen v podobě linuxových distribucí, které obsahují jak zmíněné jádro, tak zmíněný doplňující software v takové formě, která usnadňuje jeho instalaci a používání.

Linux je open source software, což znamená, že jsou k dispozici jeho zdrojové kódy, které lze za dodržení jistých podmínek upravovat a vše dále šířit. Pro ochranu před zneužitím zdrojových kódů používá open source software různé licence. Samotné jádro Linuxu je chráněno a šířeno pod licencí GPLv2 (s důležitou výjimkou). Software, který je spolu s Linuxem šířen, je chráněn nejrůznějšími licencemi (GPL, LGPL, MPL, Licence MIT, BSD licence atd.). Většina distribucí vybírá software podle jeho licencí tak, aby vyhovoval buď volnějšímu výkladu open source nebo naopak přísnějšímu výkladu svobodného software (anglicky free software), což nemá na koncového uživatele přímý vliv, ovlivňuje to však zejména pohled na další vývoj jednotlivých součástí Linuxu.

Linux má taky značně odlišnou strukturu souborového systému oproti např. OS Windows. Více se dočtete v tomto článku.

Podrobnější popis Linuxu najdete také na české Wikipedii.

Linux Mint

lm_logo_male

Linux Linux Mint je linuxová distribuce, operační systém pro osobní počítače. Její verze jsou založeny na distribuci Ubuntu (se kterou jsou zpětně kompatibilní a využívají aplikace od Canonical Ltd.), případně na Debianu. Zatímco jádro Linux Mint je založeno z větší části na Ubuntu, grafické uspořádání plochy a uživatelské rozhraní je naprosto odlišné. Tyto odlišnosti zahrnují například zcela jiné zobrazení plochy, možnost uživatelsky nastavitelných menu a MintSoftware, kolekci systémových nástrojů vyvinutou pro snadnější správu systému a uživatelských práv.

Balíček Linux Mint obsahuje vlastní sadu MintSoftware, která je zaměřena na usnadnění ovládání systému pro koncového uživatele. Jednotlivé nástroje jsou:

MintUpdate: Aplikace pro aktualizaci, speciálně navržená pro OS Mint, obsahuje určení stability aktualizace (od 1 do 5), která vychází ze stability a míry nutnosti dané aktualizace.

MintInstall: Program pro stažení softwaru z internetového katalogu pro danou distribuci OS Mint. Katalog neobsahuje přímo aplikace, ale obsahuje všechny informace týkající se daného programu a jeho umístění.

MintDesktop: Nástroj pro snadné nastavení plochy.

MintConfig: Nástroj pro přizpůsobení ovládacího centra.

MintAssistant: Průvodce, který se objeví po prvním přihlášení uživatele, ptá se na jednotlivá nastavení, na míru uživatelových znalostí, co se tohoto systému týče. Také se ptá, zda chce uživatel povolit či zakázat fortune-cookies v terminálu, jestli má být aktivován účet uživatele root a zda má používat k připojování NTFS oddílů MintDisk nebo fstab.

MintUpload: FTP klient, který slouží k nahrávání souborů na server, k nahrání stačí pravý klik na ikonu serveru a vybrání dat, která chceme nahrát. Po nahrání obdržíme adresu, kterou můžeme využít jako odkaz pro snadné sdílení souborů s dalšími lidmi.

MintMenu: Menu napsané v programovacím jazyce Python, je možné u něj zcela přizpůsobit text, ikony i barvy.

Pracovní prostředí

Linux Mint je konzervativní distribuce, která spoléhá na tradiční rozvržení desktopu. Základní prostředí proto tvoří Cinnamon a MATE, doplněné o KDE a Xfce.

Balíčkovací systém

Linux Mint používá balíčkovací systém dpkg. dpkg je software, který je základem balíčkovacího systému linuxové distribuce Debian (a distribucí z ní odvozených, například Ubuntu). Pracuje s balíčky ve formátu .deb a slouží zejména k jejich instalaci a odinstalaci. Jméno dpkg bylo původně zkratkou sousloví debian package – „debianí balíček“.

Jedná se o poměrně nízkoúrovňový nástroj, s kterým řada uživatelů ani nepřijde do přímého styku. Obvykle je totiž volán nějakým nadřazeným nástrojem, například nástroji APT, které se kromě instalace umí postarat i o stažení požadovaného balíčku z repozitáře, nebo programy typu Aptitude nebo Synaptic, které navíc nabízejí i propracovanější textové respektive grafické uživatelské rozhraní.

Pokud budete mít nějaké dotazy nebo problémy s instalací či používáním Linux Mintu, obraťte se na naše fórum, kde vám rádi (pokud budeme vědět) pomůžeme.

Komentáře jsou uzavřeny.