DraftSight vs AutoCad

DraftSightTak jsem zase jednou dělal nepořádek ve skříni až mě spadla na hlavu role pauzovacího papíru. Byly to staré potrhané plánky našeho bytu a tak mě napadlo, že by nebylo špatné si je zdigitalizovat. Nejprve jsem je naskenoval, ale pak mi přišlo vhodnější rovnou si je překreslit. Měřítko tam bylo tak co 😀 Kamarád používá AutoCad, tak jsem zkoušel najít nějakou linuxáckou alternativu s volnou licencí. Nakonec mě zaujal nejvíce program DraftSight. Sice podmínka volné licence je vázána na použití beta verze, ale po několika hodinové práci v programu jsem nezaznamenal žádnou chybu 😀

Pojďme se tedy podívat jaké možnosti nám program nabízí. Nejprve si můžeme upravit lišty s nástroji a začít kreslit:

 

DS8

 

Kliknutím na jakýkoli objekt pravým tlačítkem se nám objeví menu, jehož poslední položka jsou „Vlastnosti“, kde můžeme nastavovat barvu a styl objektu:

 

DS9

 

Pokud se jedná o technický výkres můžeme přidat kótování:

 

DS10

 

Samozřejmostí je kreslení s nastavením přesného rozměru, v našem případě se jedná o čáru délky 400 mm:

 

DS11

 

Bohužel není v silách autora článku procházet nástroj po nástroji. Nespornou výhodu má ten, kdo už v podobném software pracoval, především v komerčním AutoCadu, kterému se hodně podobá. Avšak není proč si zoufat, na netu je spousta tutoriálů jak s programem pracovat, např. Tips and Tricks: http://www.solidworks.com/sw/products/draftsight-master-flip-book.htm

 

Instalace DraftSight

Pokud Vás program zaujal můžete si ho nainstalovat pomocí *.deb balíčku ze stránky: http://www.3ds.com/products-services/draftsight/download-draftsight/:

 

DS2

 

Potvrdíme licenci, že souhlasíme s tí, že se jedná o beta verzi programu. Jen v případě beta verze se jedná o volnou licenci:

 

DS3

 

Program se nainstaluje do Menu > Grafika > DraftSight. Po spuštění si můžeme program zaktivovat formou registrace, nebo vyzkoušet bez aktivace (30 dní):

 

DS4

 

Opět potvrdíme podmínky volné licence:

 

DS5

 

A už se nám program spustí. Můžeme si nastavit zda chceme informovat tvůrce o funkci programu:

 

DS6

 

Další informace nalezneme na stránkách software: http://www.3ds.com/products-services/draftsight.

 

 

 

Štítky , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

7 reakcí na DraftSight vs AutoCad

 1. Dejmon říká:

  Možná to bude dobrý program, jen trošku větší. Autor článku by mohl také zdělit, že soubor ke stažení má celých 208 MB, po instalaci samosebou i více, ale co je podstatné, neuvedl, co se píše v licenčním ujednání.

  Pro jistotu ho sem vložím znění licenčního txt, než si ostatní uživatelé rozmyslí stažení a následné instalování takové kraviny do PC.

  Licenční smlouva nekomerčního vydání softwaru DraftSight™ (pro verze alfa, beta a předběžnou verzi)

  Tato licenční smlouva (“Smlouva”) mezi společností Dassault Systemes S.A. a koncovým uživatelem, pokrývá verze alfa, beta, nebo předběžnou (tak, jak je definováno níže “Verze nekomerčního vydání”) softwaru DraftSightTM CAD (“Produkt”). Tato licenční pravidla se liší od standardních licenčních pravidel koncového uživatele produktu DraftSight, protože alfa, beta a předběžná verze nebyly ještě vydány pro hromadné komerční použití. Následující popis je obecným popisem verzí nekomerčního vydání softwaru DraftSight, přičemž každá z nich odpovídá fázi vývojového cyklu produktu:
  Alfa – předběžná verze pro ohodnocení funkčnosti. Může být nestabilní a obsahovat kritické chyby – nikdy by se neměla používat při výrobě, nebo pro změnu výrobních dat.
  Beta – předběžná verze pro ohodnocení kvality. Stabilnější než verze Alfa, stále však může být nestabilní a může obsahovat kritické chyby. Nikdy by se neměla používat při výrobě, nebo pro změnu výrobních dat.
  Předběžná verze – kandidát pro První zákaznické vydání (First Customer Ship (FCS)) a pro konečné ohodnocení kvality. Žádná kritická nestabilita a žádné kritické chyby. Dassault Systemes vám doporučuje používat předběžnou verzi ve výrobě, ale zdůrazňuje nutnost vytvoření záložní kopie všech souborů modelu a dat.
  Cyklus vydání Produktu prochází každou z těchto fází za sebou. Poté co je vydána následující fáze produktu, měli by jste přestat používat a zničit všechny kopie produktu z předchozí fáze.
  Podmínky této smlouvy se liší v závislosti na konkrétní verzi komerčního vydání, kterou používáte. Chcete-li zjistit konkrétní verzi nekomerčního vydání, kterou právě používáte, klepněte na Nápověda, O.
  Při používání verze nekomerčního vydáníDraftSight se musíte řídit následujícími podmínkami:
  1. Je vám udělena osobní, nevýhradní, nepřenosná, bezplatná a dočasná licence na použití verze nekomerčního vydání softwaru DraftSight (dále jen „produkt“), v období od dodání prvotní verze nekomerčního vydání produktu do vydání příští fáze této verze, nebo do doby kdy bude k dispozici verze komerčního vydání produktu (tzv. Období nekomerčního vydání), tak jak je uvedeno níže. Toto použití je výhradně pro interní testovací účely. Produkt nesmíte převádět, poskytovat dílčí licence, prodávat ani distribuovat jakýmkoliv třetím stranám, nebo ho vyvézt ze země, kde jste ho obdrželi. DraftSight je značkový produkt společnosti Dassault Systemes a udělovatelů její licence, kteří si ponechávají všechna práva, název a jiné zájmy týkající se produktu na celém světě včetně – ale bez omezení jen na ně – autorských práv. Produkt nesmíte kopírovat, nijak upravovat ani z něj vytvářet díla odvozená. Navíc nesmíte za účelem konkurence se společností Dassault Systemes tento produkt analyzovat, využívat na něm postupů zpětného inženýrství, dekompilovat, disassemblovat ani se jinak pokoušet o zjištění jeho zdrojového kódu, protože zdrojový kód obsahuje obchodní tajemství společnosti Dassault Systemes a udělovatelů její licence. Jste zodpovědní za dohled, řízení a kontrolu používání produktu včetně výstupu produktu, ale i za zavedení adekvátního zálohování pro prevenci ztráty dat v případě špatné funkce produktu.

  2. Dassault Systemes vám poskytne kopii verze nekomerčního vydání produktu a podle uvážení společnosti Dassault Systemes aktualizované verze produktu, které budou k dispozici během Období nekomerčního vydání. Verze nekomerčního vydání také automaticky sbírá určitá data týkající se daného systému a posílá je společnosti Dassault Systemes za účelem technické podpory.
  3. Souhlasíte s tím, že Produkt a příslušné informace, které Vám poskytujeme v rámci verze Nekomerčního vydání, nejsou prodejné ani jinak dostupné pro jakékoli veřejné použití, a že se jedná o důvěrné a proprietární informace obchodního tajemství společnosti Dassault Systemes a udělovatelů její licence (dále jen „Důvěrné informace“). Souhlasíte s tím, že do doby než Produkt nebo jakékoliv takové informace budou zveřejněny společností Dassault Systemes, budete dodržovat alespoň taková opatření na ochranu Důvěrných informací proti jejich vyzrazení, jež uplatňujete na ochranu vlastních důvěrných informací, a že tyto Důvěrné informace prozradíte jen svým zaměstnancům, kteří mají Produkt používat v rámci Vašeho testovacího procesu. Souhlasíte s tím, že Důvěrné informace žádnou formou neposkytnete žádné jiné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu společnosti Dassault Systemes, a že Důvěrné informace nebudete používat pro žádné účely, které nejsou v souladu s touto licencí pro nekomerční vydání. Souhlasíte s podniknutím všech přiměřených kroků k zajištění toho, aby Důvěrné informace nebyly vyzrazeny ani šířeny Vašimi zaměstnanci či zástupci v rozporu s ustanoveními tohoto odstavce.
  4. Tímto berete na vědomí, že obdržíte verzi Nekomerčního vydání Produktu, která může obsahovat softwarové chyby, nedostatky a jiné závady, a souhlasíte s tím, že ve svém podnikání nebudete spoléhat na plnění funkcí Produktu, aniž byste učinili zálohovací, souběžná nebo rezervní opatření.
  5. Verze alfa a beta – Alfa a beta verzi nesmíte používat pro výrobní účely. Neexistuje žádná záruka, že (i) soubory modelu nebo data různých verzí produktu budou slučitelná s ostatními verzemi produktu, ani že (ii) jeho pozdější verze nepoškodí soubory vytvořené v dřívějších verzích, nebo že nebudou nestabilní a neobsahovat kritické chyby. Dále pak fungování některých produktů alfa a beta může být ukončeno (“vypršet”) po uplynutí určité doby. Není žádná záruka, že všechny funkce, které jsou k dispozici ve verzi alfa nebo beta budou k dispozici ve verzi produktu uvolněné k prodeji.
  6. Společnost Dassault Systemes a udělovatelé její licence neposkytují žádné záruky týkající se produktu, služeb společnosti Dassault Systemes nebo jakýchkoli dat či materiálů vytvořených jeho pomocí včetně – ale bez omezení jen na ně – jakýchkoliv implikovaných záruk na jejich prodejnost, neporušení zákonů či způsobilost k určitému účelu. Software používáte na vlastní riziko. Společnost Dassault Systemes a udělovatelé její licence se zříkají jakékoli odpovědnosti za škody, včetně – ale bez omezení jen na ně – přímých, nepřímých, zvláštních, trestních nebo následných škod vzniklých z produktu či jeho použití, z jakýchkoliv služeb nebo z dat či materiálů vytvořených jeho pomocí.
  7. Výměnou za licenci udělenou v části 1 této smlouvy souhlasíte s tím, že budete společnosti Dassault Systemes poskytovat připomínky týkající se provozu Produktu, včetně nahlášení jakýchkoli jeho chyb, a doporučovat vhodná zlepšení Produktu. Pokud jste uživatel alfa nebo limitované beta edice produktu, souhlasíte s účastí na pravidelných telefonních konferencích za účelem získání odpovědí na příslušné dotazy a poskytnutí jiné přiměřené zpětné vazby, o níž může společnost Dassault Systemes požádat. Dále souhlasíte s tím, že společnost Dassault Systemes může začlenit jakékoli doporučené změny nebo zlepšení do libovolných verzí Produktu, aniž by měla vůči Vám nějaké závazky, a že společnost Dassault Systemes a poskytovatelé její licence budou vlastnit všechna práva na jakékoli úpravy nebo zlepšení, pro která se rozhodnou ve verzích Produktu uvolněného k prodeji, na základě vašich komentářů.
  8. Období nekomerčního vydání potrvá do vydání verze Produktu uvolněného k prodeji. Souhlasíte s tím, že pokud nebude platnost této licence nekomerčního vydání předčasně ukončena společností Dassault Systemes, potrvá její platnost až do konce Období nekomerčního vydání. Společnost Dassault Systemes vám může tuto licenci nekomerčního vydání odebrat kdykoli, z jakéhokoli důvodu či bez udání důvodu s okamžitou platností tím, že vás o tom písemně vyrozumí. Pokud od společnosti Dassault Systemes dostanete vyrozumění o takovémto ukončení nebo vydání verze produktu uvolněného k prodeji, souhlasíte zničit všechny kopie verzí nekomerčních vydání produktu a poskytnout potvrzení o jejich zničení v takovém přiměřeném formátu, který bude pro společnost Dassault Systemes přijatelný. Souhlasíte s tím, že jakékoli vaše použití verze komerčního vydání produktu bude vázáno na podmínky licence společnosti Dassault Systemes pro koncového uživatele a na publikované sazby za verzi komerčního vydání produktu, jehož kopie můžete následně obdržet na základě vaší žádosti. Ustanovení první věty části 1 a první a druhé věty části 7 těchto pravidel přestane platit po pozbytí platnosti této smlouvy – všechny ostatní ustanovení této smlouvy zůstanou platné i po pozbytí platnosti.
  9. Souhlasíte s tím, že společnost Dassault Systemes může Vaší firmu identifikovat jako uživatele Produktu svým potenciálním zákazníkům.
  10. Souhlasíte s tím, že nebudete přímo nebo nepřímo exportovat, znovu exportovat, nebo překládat z lodi na loď software DraftSight. Dále tímto vyjadřujete svůj souhlas společnosti Dassault Systemes, že DraftSight nebudete používat k výrobě nukleárních chemických, biologických zbraní nebo systému dopravy řízených střel a nebudete ho poskytovat jakékoliv zemi, společnosti nebo osobě, na něž se vztahují zákony o zákazu exportu v jakékoliv zemi. Dále se zaručujete, že nejste občanem, nebo se nenacházíte na území národů, na které Francie nebo Spojené Státy Americké uvalili embargo nebo jiná omezení (včetně Kuby, Iránu, Libye, Severní Koreje, Súdánu a Sýrie) a že vám není podle exportních zákonů zakázáno obdržet software DraftSight. Všechna práva pro používání softwaru DraftSight jsou založena na podmínce, že pokud nevyhovíte pravidlům této licence, tato práva zaniknou.
  11. Tato licenční smlouva pro verzi nekomerčního vydání představuje úplnou smlouvu mezi vámi a společností Dassault Systemes týkající se jejího zde uvedeného předmětu a bude se řídit, interpretovat a uplatňovat v souladu s hmotnými zákony Francie. Obchodní soud v Paříži (“Tribunal de Commerce de Paris”) má výlučnou soudní pravomoc k jakékoliv žalobě vzniklé z interpretace a/nebo výkonu této smlouvy, avšak berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud bude předmětem žaloby duševní vlastnictví, má společnost Dassault Systemes právo použít francouzský občanský soud, který se řídí francouzským soudním řádem („Nouveau Code de Procédure Civile“). Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že zde uvedené podmínky nezabraňují a žádným způsobem neomezují práva společnosti Dassault Systemes na vyhledání nápravných prostředků a jiné přikazující soudní pomoci, ještě před kompetentním soudem pro danou soudní oblast.
  .
  Souhlasem s touto smlouvou stvrzujete, že máte 18 let a jste způsobilí k uzavírání smluvních závazků. Pokud zastupujete obchodní společnost, stvrzujete, že máte oprávnění k zastupování této obchodní společnosti a jste způsobilí k uzavírání smluvních závazků.

 2. Allconius říká:

  Hodně místa? Instaloval jsi někdy AutoCad? 🙂 Psal jsem, že se jedná o licenci beta verze, že program nemusí správně fungovat. Hmm asi si místo kraviny pořídím pořádný SW, kouknu pod polštář, nedávno jsem tam měl 35 000 😀

  • Dejmon říká:

   Ano, ještě kdysi v základech win95 a později také, když ho manželka potřebovala na stavárně, ale mě se jedná spíše o licenci a co se píše v bodech 1., 2., 5. a 6.. Určitě to pochopíte sám, co se mi tam nelíbí a nezdá, proto jsem ani s licencí nesouhlasil a odinstaloval.

 3. Vlanek říká:

  Program je to asi dobrý, ale setrvačnost kurzoru z něj dělá dost nepřehlednou záležitost, projel jsem nastavení kurzoru a nikde jsem to nenašel zdali by to šlo nastavit nebo změnit . Pro normální práci je o dost důležitý než čekat kde se vlastně setrvačností kurzor usadí.

  • otilrak říká:

   Taky s tím mám problém. A to už je rok po tomto článku… Navíc má program zvláštní tisk do pdf, nedaří se mi tisknout v měřítku a musím vždy kvůli tisku do AutoCadu.

 4. Petr Ježek říká:

  Schoer Medusa 2D/3D CAD. Račte zkusit.

 5. Jan Pajerchin říká: