AMD Catalyst grafický ovladač 13.1

[singlepic id=440 w=100 h=100 float=right] Pro Linuxové systémy byl nedávno vydán nový grafický ovladač , který sebou přináší různé opravy chyb a vylepšení. Poznámky k nové verzi naleznete tu

Automatická instalace ( Doporučuji )

Pro instalaci spustíme nejprve Terminál ( Ctrl+Alt+T ) a opíšeme následující příkaz:

sudo add-apt-repository ppa:xorg-edgers/ppa

sudo apt-get update

sudo apt-get install fglrx-installer

Pro dokončení je nutné odebrat xorg-edgers tímto příkazem:

sudo add-apt-repository –remove ppa:xorg-edgers/ppa

sudo apt-get update

sudo reboot

 

Manuální instalace grafického ovladače ( nemusí fungovat u všech PC )

Nejprve musíte odebrat současný grafický ovladač tímto příkazem:

sudo sh /usr/share/ati/fglrx-uninstall.sh

sudo apt-get remove –purge fglrx fglrx_* fglrx-amdcccle* fglrx-dev* xorg-driver-fglrx

nebo tímto pžíkazem

cd /usr/share/ati

sudo sh ./fglrx-uninstall.sh

Dále musíte nainstalovat některé závislosti před instalací ovladače a to takto :

sudo apt-get install cdbs fakeroot build-essential dh-make debconf execstack dh-modaliases

sudo apt-get install debhelper dkms libqtgui4 libstdc++6 libelfg0 unzip

Pro 64bit ještě musíte doinstalovat tuto závislost:

sudo apt-get install ia32-libs-multiarch i386 lib32gcc1 ia32-libs libc6-i386 ia32-libs

A teď si nainstalujeme samotný ovladač:

mkdir -p ~/amd-driver && cd amd-driver
wget -c http://goo.gl/gKM8v -O amd-catalyst-13.1-linux-x86_64.zip
unzip -oq amd-catalyst-13.1-linux-x86_64.zip

sudo sh amd-driver-inst*.run –buildpkg `lsb_release -is`/`lsb_release -cs`

sudo dpkg -i *.deb
sudo aticonfig –initial
sudo reboot

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.