Cinnamon 2.0.xx – kompletně a s vámi – Kapitola 28 – Síťové služby

 

Velmi důležité menu, ve kterém nastavujete síťové parametry připojení. Dle Vašeho pc to může být jak drátové, tak i bezdrátové připojení apod. Zde jej tedy můžete povolit či zakázat a hlavně kompletně nastavit. To je velmi důležité hlavně v případě, kdy se připojujete do sítí jiným způsobem než pomocí DHCP nebo se připojujete s počítačem, který není pro dannou síť registrován a síť tedy vyžaduje jeho nastavení na konkrétní IP adresu, bránu apod. Tato nastavení buď znáte nebo by Vám je měl sdělit Váš správce sítě. V tomto menu je poté nastavíte po klepnutí na tlačítko „Volby“.

 

 

Síťové služby_044

 

Po klepnutí na toto tlačítko se Vám zobrazí následující pětizáložkové menu. Zde zobrazené v záložce, ve které se nastavují IP adresy, brána, maska a DNS.

Úprava Drátové připojení 1_007

 

Zde jsem Vám jen pro příklad vyplnil adresu, stejně by pak byla vidět maska a brána, server DNS. Popsali jsme si nastavení dostupné ve čtvrté záložce, nyní se podíváme na ostatní.

První záložka tohoto menu nazvaná „Obecné“ definuje základní nastavení připojení. Zda se připojovat automaticky, zónu Firewallu apod.

Druhá záložka „Ethernet“ Vám mimo jiné prozradí tzv. MAC adresu Vaší síťové karty, což je v některých sítích velmi důležité znát. Zde ji tedy lehce zjistíte v Cinnamonu.

Třetí záložka „Zabezpečení 802.1x“ slouží jak sám již název napovídá k nastavení zabezpečení. Zde se zadává uživatelské jméno a heslo, zda se na heslo dotazovat či zda se má zobrazit.

Čtvrtou záložku „Nastavení IPv4“ jsme si již popsali.

Pátou a poslední záložkou je nastavení nejmodernějšího síťového protokolu IPv6. Nastavení je v podstatě shodné s tím, které jsme si popsali v předchozí záložce.

Zda si máte nastavit IPv4 nebo IPv6 Vám sdělí Váš správce sítě, nicméně zatím je to většinou protokol IPv4.

Štítky , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.