Tipy a triky #3 – Co dělat, když se něco zasekne.

1295__100x_alertZasekl se počítač a teď co s tím? Na Windows se to řešilo stiskem tlačítka reset na skříni, ale na Linuxu se tento stav dá většinou řešit i jinými způsoby.

Neodpovídající program

Neodpovídající program nepředstavuje pro běžného uživatele takový problém. Intuitivně každý spustí nějakého správce procesů a označením neodpovídajícího procesu s následným klikem na „Ukončit proces“ je problém většinou vyřešen. Ti zvídavější možná zjistili, že lze ve správci vyvolat kontextovou nabídku daného procesu.

 

1294__500x_sysmon

 

Zde je navíc možnost „Zabít“proces“. Co to dělá? Jak se to liší od ukončení procesu? Ukončení procesu je méně destruktivní úkon, kdy operační systém řekne procesu: „Hele, procese číslo 123, zdá se mi, že nefunguješ správně. Mohl by ses, prosím tě, ukončit, ať neplýtváš procesorovým časem?“ Takto fungují i terminálové příkazy kill a pkill. Může se ovšem stát, že i přes tento laskavý požadavek proces stále běží. Je-li to nežádoucí stav, je možná sáhnout k druhé variantě – zabít proces. OS nemilosrdně sdělí procesu, že měl dost času a tímto mu tedy odebírá pravomoc přistupovat do paměti. Proces bez paměti je mrtvý proces. V terminálu se násilné ukončení programu zařídí příkazem kill -KILL.

Zamrzlá obrazovka

Zamrzlá obrazovka dokáže leckoho vyvést z míry a donutit ho zmáčknout reset. Existuje ale nenulová šance na vyřešení problému bez restartu počítače, není-li kernel panic. První užitečnou zkratkou je Ctrl + Alt + Backspace. Touto zkratkou se restartuje aktuální sezení a zobrazí se přihlašovací obrazovka. Pozor! Tato zkratka ukončí všechny běžící programy a neuložená práce jde do ztracena.

Pro předejití ztrátě dat je možné zkusit přepnutí se do terminálu zkratkou Ctrl + Alt + Fx, kde x je libovolné číslo mezi 1 a 6 včetně. Zde se uživatel přihlásí a může blíže identifikovat problém, který způsobil zamrznutí. Případně ukončit problémový proces. Program top zobrazí nejaktivnější procesy. Grafický režim se nachází na sedmé nebo osmé pozici. Pro přechod zpět už není nutné mačkat Ctrl, stačí jen Alt + F8/7. Z terminálu je možné počítač restartovat příkazem reboot.

Obsluha daemonů

Obsluha daemonů až tak nesouvisí se zásekem programu, ale spíš s načítáním nového nastavení z konfiguračních souborů a údržbou. Většinu daemonů lze ovládat přes skripty v /etc/init.d. Mezi základní úkony patří ukončení, spuštění a restartování daemona.

Příkaz terminálu:
sudo /etc/init.d/<název daemona> start/stop/restart

Obdobně funguje příkaz service:

Příkaz terminálu:
sudo service <název daemona> start/stop/restart

 

Poslední pomazání

Nefunguje-li ani jeden přístup k ukončení programu – obrazovka je úplně nehybná a ani se nelze přepnout do terminálu – lze provést nouzové ukončení programů a zápis cache na disk magickou kombinací kláves. Jelikož existuje vševysvětlující článek na rootu, odkáži tam.

Štítky , .Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.