Ovládanie PC očami, časť: 4 pre Linux Mint a ako to funguje cez Windows

V tejto časti si ukážeme programové riešenie a systémové nároky. Berte do úvahy, že na software sa pracuje a tak finálny produkt môže vypadať úplné inak.

image

Hore uvedené ikony reprezentujú takzvaný osobný asistent. Jeho úloha je rozdelená do niekoľkých častí. Rozdelenie ikon a ich popis:

1, ikona je hlasový syntetizátor, ktorý má umožniť rozprávať.

2. ikona zapína virtuálnu klávesnicu

3. ikona zapína prehliadač web stránok

4. ikona má za úlohu okamžite privolať pomoc formou hlasovej signalizácie

5. ikona má za úlohu prepnúť PC do stavu úspornej energie, aby nerušil počítač pri spaní

6. ikona skrýva asistenta

Rozdelenie pracovnej plochy na funkčné časti:

image

Ako vidíte na obrázku sú dokopy 4 čísla a tie čísla rozdeľujú plochu na 4 oblasti. Rozdelenie oblasti sú nasledovne:

1. ľavý klik

2. pravý klik

3. vypnúť a zapnúť pohyb kurzorom

4. zobraziť osobného asistenta.

image

Osobný asistent vypadá takto. Vždy sa zobrazuje v strede plochy a nie je možné zmeniť jeho polohu ani veľkosť. Stačí prísť kurzorom na jednotlivé ikony a počkať 1 sekundu a bude funkcia automaticky spustená. Je potrebné myslieť na to, že naše programy neumožňujú robiť dvoj klik keďže to má Microsoft patentované. A celý Windows má nastavený jedno klik, aby aplikácia fungovala korektne.

Pri tomto produkte bola vypustená ochrana proti Windows 8 a tak sa dá spúšťať aj pod týmto operačným systémom.

Operačný systém: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a všetky Windows server verzie.

Plánované operačne systémy: Mac OS X, jbOS GNU/GPL Linux ( nie je iste či budú plne podporované )

Systémové požiadavky: Minimálne 512MB RAM, Pentium 2 355MHz a 10GB HDD HDD

Budúcnosť tohto projektu je zatiaľ jasná. Chceme to dodávať ľuďom, ktorí budú o to mať záujem a momentálne sa už rysuje nasledujúca verzia, ktorá by mala byť úplné bezkontaktná. Druhá verzia zatiaľ sa pohybuje v teoretických hladinách, lebo určené finančné prostriedky na vývoj boli minuté.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.