Jádro pro LinuxMint ( Kernel 3.8.3 )

[singlepic id=759 w=100 h=100 float=right] Pravidelný návod pro aktualizaci vašeho jádra, které vám mimo jiné přináší lepší spolupráci s hardwarem , zvyšuje zabezpečení systému a přináší některé novinky…

V prvé řadě musím upozornit, že zásahy do Jádra ( Kernel ) jsou vždy na vlastní nebezpečí!

Podrobnější informace o změnách naleznete tu

Výtah změn v této verzi:

 •     ALSA: vmaster: Fix slave change notification
 •     w1-gpio: fix section mismatch
 •     USB: Fix connected device switch to Inactive state
 •     vfs: fix pipe counter breakage
 •     usbnet: smsc95xx: fix suspend failure
 •     crypto: user – fix info leaks in report API
 •     x86/kvm: Fix pvclock vsyscall fixmap
 •     CIFS: Fix missing of oplock_read value in smb30_values structure
 •     drm/i915: Fix Haswell/CRW PCI IDs
 •     ARM: 7663/1: perf: fix ARMv7 EVTYPE_MASK to include NSH bit
 •     md/raid1,raid10: fix deadlock with freeze_array()
 •     ath9k_htc: fix signal strength handling issues


pro zjištění aktuálního Jádra spusťte terminál 
( Ctrl+Alt+T ) a napište :

user@computer:$ uname -a

( pokud chcete mít své jádro zabezpečené a nechcete experimentovat s jádrem pak doporučuji si stáhnout Ksplice, které vám veškeré chybějící záplaty a zabezpečení automaticky stáhne a nainstaluje http://www.ksplice.com/uptrack/download-ubuntu . Pro LinuxMint 13 stahujte Ksplice Uptrack for Ubuntu 12.04 Precise a pro LinuxMint 14 stahujte Ksplice Uptrack for Ubuntu 12.10 Quantal )

Linux Kernel 3.8.3 a jeho instalace

spusťte terminál ( Ctrl+Alt+T ) nakopírujte a nebo napište do terminálu:

user@computer:$ cd /tmp
user@computer:$ wget http://dl.dropbox.com/u/47950494/upubuntu.com/kernel-3.8.3 -O kernel-3.8.3
user@computer:$ chmod +x kernel-3.8.3
user@computer:$ sudo sh kernel-3.8.3
user@computer:$ sudo reboot

Pokud se vám nedaří instalovat přes terminál, pak využijte deb balíčku a následnou instalaci můžete provést přes odkaz tu

Linux Kernel 3.8.3 a jeho případná odinstalace

Pro odinstalaci, kterou jste si výše uvedeným postupem nainstalovali do terminálu napište:

user@computer:$ sudo apt-get purge linux-image-3.8.3*

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.