Conduit – synchronizace dat v malíčku

[singlepic id=760 w=90 h=90 float=right]Conduit je synchronizační aplikace, primárně určená  pro prostředí Gnome, funguje ale bez problémů např. i v Cinnamonu nebo Xfce. Umožní vám synchronizovat soubory, fotografie, e-maily, kontakty, poznámky, kalendářová data a jakýkoli jiný typ osobních informací s jiným počítačem, on-line službami nebo dokonce i s jiným elektronickým zařízením.

Conduit umí synchronizaci a konverzi dat do jiných formátů. Například umožňuje:

 • Synchronizovat poznámky Tomboy s jiným počítačem
 • Synchronizaci vašich PIM dat s vaším mobilním telefonem, iPodem, tabletem nebo mezi různými počítači
 • Nahrát fotografie na Flickr, Picasa, SmugMug , Shutterfly i na váš iPod
 • Jakékoliv další kombinace v konverzi a synchronizaci.

 

[singlepic id=765 w=420 h=340 float=center]

 

Příklady použití

 • Synchronizace poznámek Tomboy s poznámkami Google
 • Synchronizace souborů na ploše
 • Synchronizace adresáře mezi notebookem a desktopem
 • Synchronizace kontaktů s mobilním telefonem
 • Synchronizace nastavení pracovního prostředí mezi dvěma počítači
 • Synchronizace dokumentů OpenOffice s kopiemi na Google Docs
 • Synchronizace fotek na server jako externí záloha

 

Conduit má za cíl synchronizovat data tak jednoduše, jak jen to je možné, ať už je to ze vzdáleného zařízení nebo ze vzdálených webových stránek. To vše bez omezení druhu zařízení a formátů dat. Conduit umožňuje, aby se vaše data byla vždy tam, kde chcete a kdy chcete. Všechna vaše mobilní zařízení mohou být synchronizována automaticky pomocí Conduit. Máte svůj domovský adresář uložený na vzdáleném serveru? Je synchronizován automaticky.

Někomu by se mohl zdát Conduit příliš složitý, ale jedním z cílů je, aby uživatelské rozhraní bylo tak jednoduché a intuitivní, jak to je možné. Conduit je totiž mnohem výkonnější, než by se na prní pohled mohlo zdát. V následujícím přehledu jsou uvedeny některé příklady položek, které mohou být synchronizovány.

Uživatel může ukládat informace z nejrůznějších složek, včetně:

 • Evolution (e-mail, kalendář, adresář)
 • Tomboy (poznámky)
 • Adresáře (důležité soubory)
 • Fotografie
 • Záložky (web a kanály)
 • Hudba

 

Uživatel může také použít některou z mnoha populárních on-line služeb, včetně:

 • Delicious (záložky)
 • Gmail (záložky, kalendář, zdroje, emaily, fotky)
 • Flickr (fotografie)

 

Pravděpodobně také vlastníte jiné elektronické zařízení, jako jsou například:

 • Druhý notebook, na kterém máte také spuštěný Linux
 • Mobilní telefon
 • Nokia 770/800
 • Palm nebo Windows Mobile Pocket PC
 • IPod

 

Conduit má několik základních pojmů a operací, které je dobré poznat, než začnete s aplikací pracovat. Znalost těchto pojmů vám pomůže objevit i věci, o kterých jste třeba ani nevěděli, například nahrávání fotografií přímo z vašeho mobilního telefonu do aplikace Picasa.

 

Rozhraní Conduit má čtyři hlavní složky:

1. Menu

 • Pomocí menu  lze soubor upravit a uložit činnostmi, které se vztahují ke všem skupinám.

2. Podokno Data Provider

 • Nachází se na levé straně hlavního okna, jedná se o seznam všech poskytovatelů datových úložišť, které jsou zjištěny a připraveny k použití ve vašem systému.
 • Poskytovatelé úložišť jsou zdrojem nebo cílem dat, která chcete synchronizovat. U jednotlivých poskytovatelů úložišť si přečtěte dokumentaci, jak správně úložiště nakonfigurovat.

3. Panel Canvas

 • Používá se k vytvoření skupiny poskytovatelů úložišť pro synchronizaci. Přetáhněte jeden nebo více zdrojů z levé části okna do podokna vpravo a vytvořte skupinu.

4. Panel Conflicks

 • Pokud vznikne nějaké konfliktní oznámení při pokusu o spuštění synchronizace, tak se zobrazí zde.

 

[singlepic id=761 w=420 h=340 float=center]

 

Poskytovatelé a skupiny úložišť

Conduit umožňuje synchronizaci vašich dat pomocí grafického rozhraní. Když se poskytovatelé úložišť přidají do panelu Canvas, jsou uspořádány do tzv. skupin. Skupina je soubor datových úložišť, sdílejících data. Na obrázku níže vidíte toto:

 

[singlepic id=762 w=420 h=340 float=center]

 

 1. Poskytovatel úložiště –  pro synchronizaci dvou, která jsou připravena pro synchronizování.
 2. Skupina obsahující dvě složky poskytovatelů úložiště. Šipka je na obou koncích, což naznačuje, že pro obě úložiště funguje obousměrná synchronizace, a data tak budou proudit oběma směry a obě složky budou obsahovat stejné informace, až se synchronizace dokončí.
 3. Dvě složky úložišť. Data proudí pouze do úložišť, ležících na pravé straně skupiny.
 4. Úložiště Facebook a Picasa slouží pro nahrávání obrázků na tyto stránky. Všimněte si, že, že skupina má tři úložiště a šipka určuje, že data budou proudit jen v jednom směru, a to tak, že  budou nahrány snímky z F-Spot na Facebook a Picasa.

 

Menu Soubor

Uložit – Conduit uloží všechny nakonfigurované skupiny při ukončení aplikace. Je-li zaškrtnuta tato možnost, pak všechna úložiště, skupiny a konfigurace se uloží tak, jak jsou.

Synchronize all – Synchronizuje všechny skupiny současně. Můžete synchronizovat každou skupinu zvlášť, ale bude to časově náročnější, protože budete muset vybrat a ručně projít každou skupinu a spustit synchronizační proces.

Ukončit –  zavře aplikaci. Budete vyzváni k zastavení právě probíhající synchronizace.

 

Menu Edit

Clear Canvas – Odstraní všechny konfigurace úložišť a skupin z panelu Canvas. To vám umožní opět začít používat Canvas jako při prvním otevření. Po použití této volby už neexistuje žádný způsob, jak vrátit zpět nastavení úložišť a jejich skupin a musíte vše zadat znovu.

Nastavení – Globální nastavení aplikace Conduit, všech synchronizačních skupin a základních operací.

 

Menu Help

Vývojáři – Pokud jste vývojář a máte zájem přispět něčím do aplikace Conduit, pak tato volba obsahuje odkazy na veškerou příslušnou dokumentaci.

Nápověda – klasická nápověda (en)

O aplikaci – Zobrazuje číslo verze a seznam vývojářů.Conduit.

 

Okno Preferences

Nastavení Conduit je přístupné z menu Edit. V nabídce Preferences můžete provést změnu všech efektů, synchronizačních skupiny a základních operací v Conduit.

 

Karta Configuration

Karta Configuration je místo, kde lze nakonfigurovat všechna globální nastavení aplikace Conduit. Toto nastavení platí i pro všechny synchronizační skupiny.

 • Save settings on exit – umožňuje, že všechna nakonfigurovaná úložiště a skupiny budou uloženy při ukončení aplikace Conduit
 • Show status icon – zobrazuje stavovou ikonu v oznamovací oblasti. Tato ikona pak pomocí animace ukazuje průběh synchronizace.
 • Minimize to notification area – umožňuje Conduit minimalizovat do oznamovací oblasti na hlavním panelu.

 

Karta Data Providers

Tato karta zobrazuje seznam úložišť, která jsou momentálně k dispozici.

 

Karta Data Conversions

Tato karta obsahuje seznam datových konverzí, které je Conduit schopen provést.

 

Karta Databáze vztahů

Zde je seznam UID, který Conduit používá k udržení přesné synchronizace dat z různých zdrojů. Zde máte možnost tyto vztahy také vymazat.

 

Okno Web Login

Někdy se budete muset přihlásit na webovou stránku určitého úložiště. Frekvence přihlašování není dána Conduitem, ale bezpečnostní politikou příslušného úložiště. Například Box.net vyžaduje přihlášení v při každém spuštění Conduit, Flickr pouze poprvé. Pokud je nutné přihlášení na webovou stránku a vy jste si vybrali „použití vestavěné do webového prohlížeče“ v nastavení Conduit , pak okno vypadá takto:

 

[singlepic id=763 w=420 h=340 float=center]

 

Synchronizace

Tato část popisuje kroky potřebné k synchronizování dvou úložišť. Na příkladě vám ukážeme, jak synchronizovat dvě složky, ale postup je použitelný na vše, co chcete synchronizovat.

Úvod

Obrázek výše zobrazuje dvě skupiny. My si popíšeme kroky pro zavedení obou skupin.

 • Horní skupina zobrazuje obousměrnou synchronizaci dvou složek
 • Spodní skupina zobrazuje jednosměrnou synchronizaci obrázků z F-Spot na Facebook a na Picasa.

 

Příklad 1: Synchronizace dvou složek

Následující kroky budou směřovat k vytvoření obousměrné synchronizace u skupiny, která se zobrazuje jako č.1 na obrázku výše.

 1. Na pracovní ploše vytvořte tři adresáře s názvem složka1, složka2, a složka3. Přetáhněte soubor dle vašeho výběru do adresáře s názvem složka1.
 2. Spusťte Conduit
 3. Přidejte úložiště složka1. V podokně úložišť, uchopte složku úložiště a umístěte jí na levou stranu, do panelu Canvas. To bude zdroj dat, ze kterého budeme synchronizovat.
 4. Nakonfigurujte adresář složka1. Poklepejte na úložiště, které jste přetáhli do Canvas. Otevře se konfigurační okno, jak vidíte níže. Zadejte a zapamatujte si název a umístěte složku do adresáře, který jste vytvořili v kroku 1.

 

[singlepic id=764 w=420 h=340 float=center]

 

 1. Přidání úložiště složka2. Přetáhněte další složky úložiště z podokna vlevo. Umístěte jí vedle úložiště složka1. Měla by se objevit šipka od adresáře složka1.
 2. Nakonfigurujte složka2. Konfigurujte úložiště tak, aby umístění adresáře korespondovalo s adresářem složka2 na ploše a co je důležité, její název musí být stejný jako v kroku č.4.
 3. Nakonfigurujte parametry synchronizace. Klikněte pravým tlačítkem myši na související skupinu a z možností synchronizace vyberte obousměrnou synchronizaci.
 4. Synchronizujte obě složky kliknutím pravým tlačítkem myši a vyberte synchronizovat nebo vyberte z menu Soubor. Jakmile je synchronizace dokončena budete mít soubor, který jste umístili do adresáři složka1 na vaší pracovní ploše, v adresáři složka2.

 

Příklad 2: Export snímků do více destinací

Druhá skupina je vidět na obr. č.3, kde z jednoho zdroje dat F-Spot jsou snímky exportovány do dvou datových úložišť, Facebook a Picasa.

 1. Spusťte Conduit
 2. Spusťte F-Spot
 3. Přetáhněte úložiště F-Spot z podokna úložišť na prázdné místo v Canvas. Bude vytvořena nová skupina, obsahující jen úložiště F-Spot.
 4. Přetáhněte Facebook a Picasa z úložišť dat do skupiny, která byla právě vytvořena.
 5. Nakonfigurujte úložiště dvojitým kliknutím na ně.
 6. Nyní synchronizujte skupinu a nahrajte fotografie. Budete vyzváni k přihlášení na Facebook pomocí přihlašovacího okna Conduit, jak vidíte na obrázku 2.

 

Shrnutí

Všechny synchronizační operace fungují přesně takhle. Jediný rozdíl je v datech, která jsou synchronizována a úložištích, která používáte. Vždy pak následuje stejný sled kroků:

 1. Přidání úložiště do nově vytvořené skupiny nebo do stávající skupiny.
 2. Konfigurace úložiště. Každé úložiště vyžaduje jedinečnou konfiguraci.
 3. Konfigurace skupiny, výběr atd.
 4. Synchronizace dat úložiště.

 

Instalace

Je v Linux Mintu velmi jednoduchá, neboť je aplikace Conduit ve standardním repozitáři Linux Mintu. Stačí tedy zadat její název do vyhledávacího pole ve Správci softwaru nebo v Synapticu a pár kliknutími nainstalovat. Spouštěcí ikona se zobrazí v Menu -> Příslušenství -> Synchronizátor Conduit.

Jediná výtka směřuje k překladu do češtiny, ten je hodně bídný, ale i bez něj se s aplikací pracuje velmi dobře, neboť ovládání je hodně intuitivní.

Web projektu najdete na https://live.gnome.org/Conduit.

Štítky , .Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: archiv

články, jejichž autoři požádali o smazání účtu

Komentáře jsou uzavřeny.