Google ruší služby

Google ukončuje některé své další služby, které nejsou příliš využívané. Těchto „úklidů“ proběhlo už několik a zrušeno bylo už poměrně dost služeb. Jako další budou následovat:

Appointment slots v kalendáři

Smart Rescheduler

Add gadget by URL

Google Sync

Google Calendar Sync

Google Sync for Nokia S60 a SyncML

Issue Tracker API

Punchd

Všechny tyto služby skončí nejdéle do poloviny příštího roku.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.