Náhle přestal fungovat zvuk v Linux Mintu

Náhle přestal fungovat zvuk v Linux Mintu … Co s tím?

V tomto tutoriálu se budu snažit vyřešit problémy se zvukem aplikovatelné na  LinuxMintu 12 a 13.

Mějte na paměti, že toto řešení nemusí fungovat pro všechny, jelikož  závisí na audio hardwaru a softwaru, který máte. 

V řešení, se budou instalovat chybějící zvukové balíčky a některé dostupné obecné balíčky,

které by mohly být poškozeny.

Zde je postup:

zadejte ( zkopírujte ) následující příkazy ve spuštěném terminálu ( Ctrl+Alt+T ) :

sudo add-apt-repository -y ppa:ubuntu-audio-dev/ppa

sudo apt-get update

sudo apt-get dist-upgradesudo apt-get -y install linux-sound-base alsa-base alsa-utils libasound2

sudo apt-get -y install gdm ubuntu-desktop linux-image-`uname -r`

sudo apt-get -y –reinstall install libasound2 linux-sound-base alsa-base alsa-utils

sudo apt-get -y –reinstall lightdm ubuntu-desktop linux-image-`uname -r`

killall pulseaudio

rm -r ~/.pulse*

sudo usermod -aG `cat /etc/group | grep -e ‚^pulse:‘ -e ‚^audio:‘ -e ‚^pulse-access:‘ -e ‚^pulse-rt:‘ -e ‚^video:‘ | awk -F: ‚{print $1}‘ | tr ‚\n‘ ‚,‘ | sed ‚s:,$::g’` `whoami`

posledním krokem je restart LinuxMintu

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.