Nový SSD a xdg záložky

alebo

ako pridať SSD a presunúť systémové adresáre na starý HDD

alebo Štandardné záložky ešte raz

 

SSD disk už nie je žiadna novinka a čoraz častejšie sa naši používatelia, čitatelia a priaznivci dostávajú do kontaktu s týmto kúskom hardvéru. Nie tak dávno bola uvoľnená ostrá verzia LM 18.1 a úspešne sme zvládli aj Vianočné sviatky, kedy si mnohí našli pod stromčekom práve nový SSD. Toto často vyústi do novej inštalácie operačného systému a otázok okolo delenia disku, usporiadania partícií, …

Nuž, jednoznačný návod alebo návrh rozdelenia disku neexistuje. Vždy je to individuálne. Ale nejaký odrazový mostík sa postaviť dá a práve toto chcem ponúknuť.

Tak si načrtnime modelovú situáciu:

 • mám nový SSD 64 (alebo 128) GB # číslo v zátvorke budem používať aj nižšie v článku
 • a mám aj starý HDD 500 GB
 • urobím novú, čistú inštaláciu
 • alebo preinštalujem súčasný operačný systém so zachovaním nastavení a dát

Rozdelenie SSD

Čo s tým, kde začať, ako si tu vytvorím partície, adresáre, … ?
Na tento SSD, ktorý je násobne rýchlejší ako klasický HDD dám samozrejme systémový adresár „/“,
na ktorý potrebujem +-20 GB. To už je fakt dosť. So zvyškom, 44 (108) GB budem trochu čarovať.
Ja si napriek rôznym názorom vytváram /swap. Tie 2-4 GB pri dnešných veľkostiach diskov, nie sú vôbec podstatné. Okrem toho, podľa rôznych, možno už prekonaných odporúčaní, nechám cca 7-10% veľkosti SSD pre trim, teda pri 64 (128) GB disku je 7% nejakých 4.48 (8,96) GB a ostane mi 39,52 (99,04) GB pre /home.

Takže:

 • 20 GB pre /
 • 39,52 (99,04) GB pre /home
 • 4 GB pre /swap
 • 4.48 (8,96) GB rezerva pre trim
 • celý starý HDD (500 GB) si pripojím ako /home/sklad

Možno si poviete, že plytvám diskovým priestorom. Možno áno a možno nie. Tých pár GB napr. z „/“ v prospech „/home“,  je pre tento príklad vskutku irelevantných a 39,52 (99,04) GB pre /home bude až-až, keďže mám 500 GB starý HDD. Tam si  presuniem všetky používateľské adresáre, ktoré aktívne využívam.

Čistá inštalácia

Do aktívne používaného stroja chcem pridať nový SSD s tým, že svoje dáta mám zálohované na externom médiu alebo nemám nič, čo by som potreboval zálohovať.

 • fyzicky si osadím nový SSD na miesto starého HDD. Nie, nepridám ho ako ďalší ale nahradím pôvodný !!! a ten si osadím na pozíciu 2
  # pri desktopoch to môže byť viac-menej jedno, ale pri notebookoch, kde to najčastejšie riešime výmenou dvd mechaniky za šuflík, to môže byť zásadné
 • nabootujem z  LIVE média (CD/DVD, flashdisk, karta, …)
 • z Plochy spustím inštalátor a známym spôsobom (Niečo iné) si ručne rozdelím disk podľa návrhu vyššie
 • priestor pre trim nechám voľný, bez úpravy
 • starý disk budem vidieť ako sdb. Všetky oddiely na ňom dám odstrániť, na voľnom mieste dám vytvoriť ext4 oddiel, označím na formátovanie a dám pripojiť ako /home/sklad
 • nainštalujem operačný systém (zavádzač je na sda/SSD)
 • reštartujem
 • aktualizujem

Takmer hotovo. ostáva presunúť systémové adresáre a niekoľko drobností. Tie sú však spoločné aj pre druhú možnosť – preinštalovanie, tak si to popíšeme na konci článku.

Preinštalovanie

Toto bude asi najčastejšia situácia. Do aktívne používaného stroja chcem pridať nový SSD s tým, že nastavenia a dáta mi ostanú. Využijem starší návod, ktorý si trošku „ohnem“ na aktuálnu situáciu.
# Počítam v ňom síce so samostatným /home, ale aj ten, kto ho nemá, môže niektoré časti postupu použiť. Má na disku tie isté adresáre a súbory, len nie sú na samostatnej partícii.

Príprava na preinštalovanie:

 • ešte zo starého HDD si spustím pôvodný operačný systém a pomocou Zálohovacieho nástroja z Menu si urobím zálohu nainštalovaného sw. Ak budem inštalovať rovnakú verziu, tak komplet všetko. Ak nejakú inú verziu, môžem si zálohovať len vybraný sw. Okrem tohoto nástroja, ktorý zálohuje sw z repozitára LM, používam aj Aptik, ktorý zálohuje aj z pridaných repozitárov a dokonca aj z .deb balíčkov, ak ich mám ešte na disku a zálohuje aj zdroje. Zálohuje aj nastavenia, ikony, … Zálohy si umiestnim do jedného adresára, nech ich nemusím potom hľadať (napr: /home/user/Zaloha)
  # fotografie, ktoré zachytávajú jedinečné, neopakovateľné momenty zo života, rodinné videá a moje práce v akomkoľvek formáte VŽDY zálohujem na externé médium
 • vypnem pc, fyzicky osadím nový SSD na miesto starého HDD a ten osadím na pozíciu 2
 • spustím pc a dám boot z  inštalačného LIVE média (CD/DVD, flashdisk, karta, …)
 • otvorím Správcu súborov a vyhľadám svoj starý 500 GB HDD
 • otvorím si domovský adresár /home, kliknem pravým tlačidlom myši na „/moje meno“ a vyberiem „open as administrator“(open as root, ….)
 • Ctrl+h (Alt .) zobrazím skryté súbory a adresáre
 • Ctrl+a označím (vysvietim) všetko, adresáre aj súbory
 • držím Ctrl a odznačím adresáre:
  • Dokumenty, Hudba, Obrázky, Plocha, Stiahnuté, Šablóny, Video, …, mnou vytvorené adresáre Zaloha, PDF, … (podľa toho, ktoré používam)
 • potom zo skrytých adresárov, v ktorých sú uložené napr. moje nastavenie programov (majú pred názvom bodku) odznačím:
  • .luckybackup, .mozilla, .opera, .purple (tu sú skryté súbory pre pidgin), .Skype, .thunderbird, … (opäť si každý vyberie to, čo používa)
  • odznačím si aj .config a .local
 • ak mám nejaké samostatné súbory (aj skryté) priamo v /home/user, podľa potreby označím aj tie. Napr.: .bash_history, bashrc, .xscreensaver, …
 • SKONTROLUJEM, ČI SOM všetko dôležité odznačil ABY SOM O TO NEPRIŠIEL !!!
 • ak mám dôležité adresáre a súbory odznačené (nevysvietené), stlačím SHIFT+DEL a všetko označené zmažem.
  Táto operácia je nezvratná, postupujem obozretne, neponáhľam sa !!!
 • vrátim sa do adresárov .config a .local, kde postup zopakujem. Označím všetko a odznačím:
  • v .config napr.: gthumb, gtk-3.0, libglabels, sbackup, Thunar, tomboy, VirtualBox,  …
  • v .local/share/ napr.: notes, sbackup, tomboy, …
 • opäť SKONTROLUJEM, ČI SOM všetko dôležité odznačil, a pomocou SHIFT+DEL vymažem, čo ostalo označené
 • zatvorím správcu súborov a pripojené disky (mám ich na ploche) odpojím
 • ešte si pripravím starý HDD. Opäť si načrtnime modelovú situáciu:
  • na HDD mám /, /home, /swap
 • otvorím si GParted v ktorom si to upravím nasledovne:
  • v prvom rade musia byť všetky oddiely odpojené, ak nie sú, klik pravým a „Odpojiť“
  • prvý oddiel / dám odstrániť
  • druhý oddiel /home dám „Zmeniť veľkosť/Presunúť“, v novom okne ho posuniem vľavo a rozšírim vpravo
  • tretí oddiel /swap dám odstrániť a /home opäť rozšírim vpravo, tentokrát až na koniec. Takže voľné miesto pred aj za oddielom je 0
  • tieto operácie budú trvať trošku dlhšie, majte strpenie a výsledok po kopírovaní GB dát aj tak nezaručí nikto, takže opäť, dôležité dáta zálohujte na externý disk !!!
  • zatvorím GParted

Týmto by som mal prípravu hotovú a môžem začať s preinštalovaním.

Preinštalovanie

Táto operácia je takmer totožná s čistou inštaláciou popísanou vyššie. Rozdelenie nového SSD je totožné a rozdiel je len v úprave starého HDD – sdb. Mám na ňom jediný oddiel, bývalý /home, ktorý je rozšírený na celú veľkosť disku. NIČ NEMAŽEM !!! Tento si pripojím ako /home/sklad (ext4) ale NEFORMÁTUJEM !!!.
Môžem inštalovať, reštart, aktualizácia, …

A konečne sa dostávame k téme načrtnutej v názve článku – presunu systémových adresárov.
Na scénu prichádzajú systémové, tzv.

XDG používateľské adresáre (XDG user directories).

Ako je z popisu v odkaze jasné, jedná sa o adresáre, ktoré sú automaticky vytvorené pre každého používateľa zaregistrovaného v systéme, v jeho domovskom adresári /home/user/.
Rôzne aplikácie pracujú s rôznymi formátmi súborov. XDG projekt vznikol, aby sa týmto aplikáciám ponúkli na prácu s rovnakými typmi súborov stále tie isté adresáre. Teda ak budem pracovať s hociktorým Manažérom fotografií (gthumb, pix, shotwell, f-spot) mal by vďaka tomuto projektu začať vyhľadávať v /home/user/Obrázky. To isté s editormi alebo prehrávačmi hudby, videa, … a pri rôznych applikáciách na sťahovanie súborov (aj vo web prehliadačoch) vám ponúkne /home/user/Stiahnuté.
Iste sa nájdu ešte takí, ktorí majú plnú „Plochu“ adresárov a súborov ale predpokladám, že väčšina má svoje súbory pekne zaradené práve v týchto základných adresároch. Z týchto najviac miesta na disku zaberajú
Hudba, Obrázky, Stiahnuté a Video (toto samozrejme nie je pravidlom). Ostatné adresáre, či už systémové, viditeľné alebo skryté, alebo používateľom vytvorené, sú násobne menšie.
No a teraz si tieto adresáre presuniem na pripravený oddiel /home/sklad.

Presun xdg adresárov po novej/čistej inštalácii OS:

 • na 500 GB HDD, v /home/sklad si vytvorím adresáre:
  • Dokumenty
  • Hudba
  • Obrázky
  • Stiahnuté
  • Video
  • samozrejme si sem môžem  presunúť aj Šablóny a Verejné, tie však nie sú také veľké, tak ich neriešim
 • vyhľadám si súbor /home/user/.config/user-dirs.dirs ktorý si otvorím v editore a text:

XDG_DESKTOP_DIR=“$HOME/Plocha“
XDG_DOWNLOAD_DIR=“$HOME/Stiahnuté“
XDG_TEMPLATES_DIR=“$HOME/Šablóny“
XDG_PUBLICSHARE_DIR=“$HOME/“
XDG_DOCUMENTS_DIR=“$HOME/Dokumenty“
XDG_MUSIC_DIR=“$HOME/Hudba“
XDG_PICTURES_DIR=“$HOME/Obrázky“
XDG_VIDEOS_DIR=“$HOME/Video“

upravím do takejto podoby:

XDG_DESKTOP_DIR=“$HOME/Plocha“
XDG_DOWNLOAD_DIR=“/home/sklad/Stiahnuté“
XDG_TEMPLATES_DIR=“$HOME/Šablóny“
XDG_PUBLICSHARE_DIR=“$HOME/“
XDG_DOCUMENTS_DIR=“/home/sklad/Dokumenty“
XDG_MUSIC_DIR=“/home/sklad/Hudba“
XDG_PICTURES_DIR=“/home/sklad/Obrázky“
XDG_VIDEOS_DIR=“/home/sklad/Video“

 • prepíšem si len tie cesty, ktoré som skutočne zmenil a názvy adresárov tiež dám skutočné !
  Ak som si namiesto adresára Obrázky vytvoril adresár Fotky, zápis bude:

XDG_PICTURES_DIR=“/home/sklad/Fotky

a dám si pozor aj na veľkosť znakov a diakritiku !

 • súbor si uložím (Ctrl+s), zatvorím, aj Správcu súborov zatvorím a v termináli zadám:
Příkazy terminálu:
xdg-user-dirs-gtk-update
 • adresáre v /home/sklad by mali mať už systémové ikony, ak nie po reštarte určite budú
 • tieto adresáre si všetky označím, klik pravým a dám Vytvoriť odkazy (v niektorých súborových manažéroch treba ísť cez Súbor>Vytvoriť odkaz). Dostanem adresáre so šípkou a názvami:
  • Odkaz na Dokumenty
  • Odkaz na Hudba
  • Odkaz na Obrázky
  • Odkaz na Stiahnuté
  • Odkaz na Video
 • tieto odkazy vystrihnem (ctrl+x) a vložím do /home/mojemeno na SSD a hneď aj vymažem pôvodné adresáre Dokumenty, Hudba, Obrázky, Stiahnuté, Video. Aby som to nemal také škaredé, upravím si názvy týchto odkazov. Označím si ich, F2 – premenovať, a text „Odkaz na“ vymažem
 • funkčnosť odkazov v ľavom stĺpci v Správcovi súborov sa líši podľa prostredia (správcu) ktoré používate. V Thunare sú funkčné automaticky, v Caja treba pôvodné odstrániť a pridať tieto nové (otvoriť si ich a Ctrl+d)

Týmto som presun xdg adresárov po čistej inštalácii ukončil. Ak mám zálohy dát, môžem nimi naplniť novovytvorené adresáre na HDD a tak isto na SSD. Vykonám ďalšie poinštalačné úkony, nastavenia, ….

Presun xdg adresárov po preinštalovaní OS:

Postup sa líši v hlavne v tom, že na 500 GB starom HDD nemusím vytvárať adresáre. Ostali mi zo starého OS. Ostali mi však aj iné, nie XDG adresáre. Tie si buď nechám na HDD alebo presuniem na SDD. Zobrazím si aj skryté súbory a adresáre (Ctrl+h) a tieto všetky presuniem (ak som paranoik, tak iba nakopírujem a ostane mi záloha) do /home/user na SSD. Nainštalujem Aptik a obnovím zdroje softvéru, softvér, … Pomocou Zálohovacieho nástroja obnovím ďalší softvér (zálohy mám v adresári Záloha na HDD). Vykonám ďalšie poinštalačné úkony a konečne dopijem dávno studenú kávu.

— <<< ooo >>> —

V jednom článku nie je možné obsiahnuť všetky situácie, ktoré môžu nastať. Tých kombinácií môže byť strašne veľa.

Áno, poznám príkaz ln,
ak na starom HDD nechám napr. mnou vytvorený adresár PDF, môžem si ho nalinkovať do /home/user na SSD a pridať aj do ľavého panela filemanagera. O nič nejde.
Žiaden prehliadač alebo editor .pdf súborov tento môj adresár PDF nepozná, teda ani nehľadá, kým mu ja nepoviem, že taký adresár existuje, aj to často len na práve prebiehajúce sedenie.
Pri nalinkovaní xdg adresárov bez úpravy v súbore user-dirs.dirs však prichádzame o funkčnosť, pre ktorú xdg projekt vznikol. Nie každá distribúcia využíva túto funkciunalitu, nie každá má nainštalovaný balík xdg-user-dirs, ale tento článok je pre používateľov Linux Mintu a my to máme default nainštalované, tak prečo to nevyužívať? 

Prajem veľa zábavy 🙂

 

 

Štítky , , , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: archiv

články, jejichž autoři požádali o smazání účtu

3 reakce na Nový SSD a xdg záložky

 1. Filip říká:

  Super článok. Presne niečo takéto a tak pekne podrobne vysvetlené som hľadal.

 2. Pepan11 říká:

  Taky moc díky za pěkný článek. Používám SSD asi rok a chci se zeptat na co je ten „4.48 (8,96) GB rezerva pre trim“Je někam připojený? je naformátovaný, nebo je to jenom volný prostor na disku? Já mám jenom swap a trim funguje