Zkuste kreslit pomocí DrawPile

sd1DrawPile je grafický software, napsaný v jazyce C++, běžící na základě knihoven Qt. Je šířen pod svobodnou licencí  GNU GPL v.3 a od základu je napsán tak, aby měl podporu ve více operačních systémech. Je to aplikace, kterou je možné použít pro skicování a lze jí přirovnat k populárnímu OpenCanvas, určenému pro proprietární operační systém Microsoft Windows.

Obsahuje různé atraktivní funkce, které si nyní popíšeme. Mezi ty klíčové patří vyhlazování, podpora pro vrstvy, více režimů prolnutí, podpora pro tablety, podpora pro textové poznámky, podpora rotace obrázků, vestavěný chat, stejně jako integrovaný server pro hostování sezení s kreslením, pro které je vyhrazen samostatný server s podporou pro více současných sezení.

Program nabízí podporu souborů formátu OpenRaster, což znamená, že je plně kompatibilní s dalšími open source kreslícími aplikacemi, jako je např. GIMP (GNU Image Manipulation Program), Krita či MyPaint. Další zajímavou funkcí je možnost nahrávat sezení s kreslením, které si později můžete přehrávat pro výzkumné účely. Každá nahrávka může být upravena odstraněním jednotlivých částí, vrácením akce nebo jí můžete přerušit (pauza). Můžete přehrávat, včetně přeskakování dopředu a dozadu, přidávat záložky.

Mezi dalšími zajímavými funkcemi bych zde zmínil podporu pro nastavení parametrů štětce, podporu pro na tlak citlivé tablety Wacom, podporu pro simulaci tlaku pera na základě rychlosti a vzdálenosti, podporu pro více vrstev a podporu pro nastavení parametrů vrstvy, jako je režim prolnutí a průhlednosti. Nová verze 0.9.8, která vyšla nedávno, opravuje také dvě významné chyby, objevené v předchozí verzi:

  • Výběr vzdáleného hostitele dropdown nefungoval správně, obsahoval-li více než jednu adresu
  • Při změně pořadí vrstev docházelo za určitých okolností k selhání DrawPile

Kromě toho nová verze přináší jednu velmi zajímavou novinku: malování bez prodlevy v síťovém režimu. V předchozích verzích byla latence sítě skryta (s různým úspěchem) tak, že se kreslilo do jakési dočasné vrstvy, zatímco pomocí příkazů pro kreslení se vytvářela cesta na server a zpět. To dobře fungovalo pro základní nástroje, ale velmi špatně s určitými režimy prolínání a už vůbec ne s novým nástrojem Akvarel.

 

dp2

dp3

dp4

dp5

 

Nová verze také nyní umožňuje okamžité lokální kreslení bez čekání na příkazy. Samozřejmě, že to otevírá možnost, že tahy štětcem se v různých počítačích zobrazí v jiném pořadí. A to je právě místo, kde se uplatní nová metoda synchronizace: je-li zjištěn nesoulad (něco nakreslíte, ale později zjistíte, že na stejném místě někdo jiný nakreslil něco jiného již dříve), tak program automaticky vrátí akci zpět a pak znovu zobrazí ve správném pořadí. V praxi by tato nová metoda měla být mnohem účinnější než ta stará, na bázi náhledu. Další detaily si můžete přečíst zde.

 

Instalace v Linux Mintu

Jelikož se aplikace DrawPile nenachází ve standardních repozitářích Mintu, budeme si muset patřičný repozitář přidat a až poté samotný program nainstalovat. Otevřete si tedy terminál a zadejte příkazy:

Příkazy terminálu:
wget -q -O - http://archive.getdeb.net/getdeb-archive.key | sudo apt-key add -
sudo sh -c 'echo "deb http://archive.getdeb.net/ubuntu trusty-getdeb apps" >> /etc/apt/sources.list.d/getdeb.list'
sudo apt-get update
sudo apt-get install drawpile

 

Po nainstalování se vám ikona pro spuštění programu zobrazí v Menu > Grafika > DrawPile.

Nevýhodou je chybějící česká či slovenská lokalizace. Vzhledem ke kvalitám programu se snad ale najde někdo, kdo jej přeloží.

Domovskou stránku projektu najdete na http://drawpile.net

Přeji příjemné společné malování.

 

Štítky , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.