S Task Coach vždy víte co máte dělat

1761__90x90_tcTask Coach je multiplatformní open source (GNU GPL v.3) aplikace, která uživatelům umožňuje mít stále aktuální seznam svých úkolů, a to na více počítačích, mobilních zařízeních i na různých operačních systémech. K dispozici jsou verze pro Linux, Mac OS X, Linux, BSD, iPhone, iPad a iPod touch i pro Windows. Bohužel dosud chybí verze pro Android.

U podobných aplikací často chybí funkce, které oddělují opravdu užitečné To-Do manažery od těch průměrných či mizerných. Task Coach je z těch užitečných, umožňuje totiž sledovat i detaily jednotlivých úloh.

Nejnovější Task Coach – verze 1.3.33-1 – umožňuje činnost  ve dvou kategoriích. Je to jednak správce osobních úkolů a zároveň i To-Do manažer. Dle mého názoru je to jeden z nejschopnějších správců úkolů, na jaký jsem dosud narazil. To už něco znamená, pokud budeme srovnávat např. s aplikacemi Remember The Milk, Wunderlist či Getting Things GNOME.

Task Coach zvláště vyniká v kombinaci funkcí pro základní seznam úloh s funkcemi, jako je sledování času pro každý úkol, kategorizace činností a vedení evidencí. Dílčí události lze zahrnout do větších projektů. Možnost přidávat poznámky ke každému úkolu a zahrnout k němu i přílohu vyzdvihuje Task Coach na samý vrchol v použitelnosti.

 

1762__420x340_tc1

 

1763__420x340_tc2

 

1764__420x340_tc3

 

1765__420x340_tc4

 

Není to tak snadné

Task Coach má celou sadu působivých a užitečných funkcí, avšak naučit se je používat je už poněkud složitější. Program nemá příliš příjemné uživatelské rozhraní. Je sice velmi funkční, to však neznamená, že je intuitivní. Například panel nástrojů poskytuje přístup pouze k nejzákladnějším operacím, včetně Nového úkolu, Tisku, Undo/Redo, nastavení priority, start/stop času, sledování a uložení aktuálních souborů do konkrétního úkolu.

 

Neintuivní nastavení

To je asi největší nedostatek. Musíte totiž manuálně klepnout na tlačítko Uložit, jinak budou všechny změny ztraceny. To je zajisté kontraproduktivní a neobvyklé. V Nastavení je v rozbalovací nabídce jako výchozí zaškrtnuta volba Automaticky ukládat po každé změně, pokud však zapomenete ručně uložit nový úkol, který zahrnuje nějaký soubor, bude vše co vytvoříte v tomto souboru, nenávratně ztraceno.

Já jsem strávil téměř hodinu vytvářením řady úkolů, záznamů s různou úrovní priority, poznámek, hodnocení v čase a příloh souborů. Nijak mě netrápilo ukládání souboru po ukončení práce. Věděl jsem, že automatické ukládání je zapnuté, takže mě nic nenutilo ukládat soubor i s jeho názvem. Když jsem pak otevřel program po druhé, úkol v něm žádný nebyl. Tento faktor je důležité si zapamatovat. Máte-li vytvořit např. samostatné úkoly se soubory pro podnikání, osobní a jiné skupinové aktivity, budou existující soubory automaticky uloženy, avšak nikoliv nové položky.

 

Možnosti konfigurace

Snad nejjednodušší na naučení je konfigurace aplikace. Ta obsahuje devět karet s mnoha možnostmi konfigurace tohoto programu.

Mezi karty patří Chování okna, Soubory, Jazyk, Data úkolu, Připomínky úkolu, Vzhled úkolu, Vlastnosti, Editor a Linux. Nicméně, žádná z karet nastavení neumožňuje jednodušší zadávání pro rozhraní daného úkolu.

 

Základní operace

Stávající úkoly jsou zobrazeny v levé části okna aplikace. Kromě názvu úkolu, se zobrazí i plánované datum zahájení a termín pro jeho splnění. Klikněte-li pravým tlačítkem myši na název úkolu, zobrazí se vám dostupné akce. Můžete na ní klepnout nebo pro ní využít klávesovou zkratku.

Další možností je poklepání na název úkolu pro přístup do podkategorií a pro zadání dalších podúrovňových informací o úkolu. Tyto podkategorie obsahují nejdůležitější ovládací prvky pro správu a organizování činností pro daný úkol.

Na pravé straně okna aplikace jsou zobrazeny jednotlivé kategorie a podkategorie, které jste si vytvořili. To je místo, kde můžete vyhledávat úkoly podle specifik pomocí filtrů.

 

Správa úkolů a projektů

První záložka (Popis) v podokně podrobností při poklepání na řádek s názvem úkolu umožňuje vytvořit podrobný popis úkolu nebo projektu. To je velmi užitečné. Můžete si vytvořit seznam zdůvodnění, cílů a čehokoliv dalšího, co si následně potřebujete promyslet pro plánovanou akci.

Karta Data je místo, kde si zadáte plánované datum zahájení, aktuální datum zahájení, datum splnění a datum dokončení. Můžete si také nastavit možnost pro připomenutí pomocí pop-up okna.

Karta Předpoklady na mě působí poněkud zmateně. Je to v podstatě prázdné zobrazení s několika sloupci informací, ale nemohl jsem přijít na to, jak vytvořit nebo upravit jednotlivé kategorie.

Karta Průběh obsahuje posuvník pro zobrazení probíhajícího průběhu projektu nebo úkolu. Tento ukazatel se bohužel nezobrazuje v hlavním okně úloh, což by bylo určitě užitečnější.

Poklepejte na vytvořenou kategorii na kartě Kategorie. Můžete zadat podrobný popis, přidat poznámky o kategorii pro daný úkol a připojit soubor s přílohou. K těmto poznámkám se rovněž dostanete ze záložky na panelu.

 

Rozpočet

Karta Rozpočet umožňuje přiřadit k úkolu maximální množství času k jeho provedení. Zobrazuje se čas strávený na úkolu a čas, který zbývá k jeho naplánovanému dokončení. Dále si můžete vypočítat případné poplatky nebo vydělané částky. Pokud pracujete na projektech na volné noze, tak tato funkce eliminuje potřebu jakéhokoliv samostatného nástroje pro fakturaci.

 

Instalace v Linux Mintu

Je velmi jednoduchá. Task Coach je totiž součástí standardních repozitářů Linux Mintu. Tam je však jen starší verze. Pokud chcete tu nejnovější, je nutné si stáhnout potřebný .deb balíček, který posléze poklepáním nainstalujete.

Ikona pro spuštění se vám zobrazí v Menu > Kancelář > Task Coach.

 

Sečteno a podtrženo

Task Coach je velmi užitečná aplikace, která vám pomůže spravovat jak osobní úkoly, tak i vaše obchodní či podnikatelské aktivity. Není vhodný pro uživatele, kteří vše, co potřebují, je zadávání jednoduchých úkolů. Má totiž řadu funkcí, které nikdy nevyužijí.

Pokud však hledáte aplikaci pro správu úloh v časové posloupnosti, která zároveň umožňuje zadávat i dílčí úkoly v různých kategoriích, pak je Task Coach ideálním řešením. Ještě cennější je v případě, když pracujete na různých počítačích či operačních systémech a potřebujete aplikaci, která vám umožní uložit datové soubory na přenosný disk nebo do cloudu.

Další výhodou pro naše končiny je velmi dobrá lokalizace do češtiny i slovenštiny.

Domovskou stránku projektu najdete na http://www.taskcoach.org/.

Štítky , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: archiv

články, jejichž autoři požádali o smazání účtu

Komentáře jsou uzavřeny.