PDF Mod – střihač PDF dokumentů

[singlepic id=918 w=100 h=100 float=right]PDFs jsou velmi vhodné pro sdílení dokumentů, ale statická povaha PDFs dost omezuje jejich použitelnost. Pokud chcete stříhat dokument nebo přidat stránky do PDF, pak potřebujete PDF Mod. Práce s PDF Mod je velice jednoduchá: Dovolí uživatelům provádět jednoduché editace v PDFs: Chcete přesunout několik stránek před odesláním PDF? S PDF Mod to můžete udělat.

 

[singlepic id=919 w=420 h=340 float=center]

 

Chcete přidat několik stránek do PDF dokumentu? Můžete to taktéž udělat. Máte prezentaci uloženou jako PDF, ale chcete přeorganizovat její „slajdy“? Ano, můžete odkládat a přesouvat stránky kolem dokola s PDF Mod.

PDF Mod ale neumožňuje poznámkovat nebo přímo editovat PDF, takže pokud potřebujete něco změnit v dokumentu, musíte mít původní zdroj, ve kterém byl PDF vyrobený. Ale pro jednoduchou manipulaci, PDF Mod je skutečně užitečný příruční nástroj. Nás bude zajímat jeho použití v Mintu, nicméně balíčky jsou i pro jiná distra.

 

[singlepic id=920 w=420 h=340 float=center]

 

Následující text pochází z programového manuálu PDF Mod: 

 

Otevírání dokumentu

Pokud chcete otevřít dokument v PDF Mod:

 • zvolte Soubor ▸ Otevřít a vyberte svůj dokument
 • nebo zmáčkněte Ctrl+O a vyberte svůj dokument
 • nebo přetáhněte dokument PDF ze své pracovní plochy nebo správce souborů do okna PDF Mod, ve kterém zatím není načtený žádný dokument
 • nebo zvolte dokument z nabídky Soubor ▸ Nedávné dokumenty.

 

Přibližování 

 • Přibližováním můžete zvětšovat nebo zmenšovat náhledy stránek. PDF Mod se spouští s režimem Přizpůsobit, kdy se pokusí zobrazit stránky tak, aby byly vidět všechny naráz.
 • Zvětšovat a zmenšovat můžete pomocí voleb v nabídce Zobrazit nebo zmáčknutím Ctrl a současným otáčením kolečka na myši.

 

Zobrazování a úprava vlastností 

 • Po otevření vlastností můžete zobrazit a upravit název, autora, klíčová slova a subjekt dokumentu. To provedete tak, že zvolíte Soubor ▸ Vlastnosti, zmáčknete Alt+Enter nebo kliknete na tlačítko Vlastnosti na panelu nástrojů.

 

Vybírání stránek 

 • Aplikace PDF Mod umí automaticky vybrat všechny stránky, sudé stránky, liché stránky nebo stránky obsahující hledaný výraz. Tyto volby jsou k dispozici v nabídce Úpravy. Stránky můžete vybírat i ručně pomocí klávesnice nebo myši. V případě, že chcete vybrat více stránek, použijte Ctrl nebo Shift.

 

Přesouvání stránek 

 • Pokud chcete přesunout (přeuspořádat) vybranou stránku nebo stránky, přetáhněte je v dokumentu na místo, kde je chcete mít.
 • Všechny úpravy, vyjma odstraňování stránek, lze vrátit zpět volbou Upravit ▸ Zpět nebo zmáčknutím Ctrl+Z.

 

Extrahování stránek 

 • Extrahování vybrané stránky nebo stránek otevře nové okno PDF Mod s právě vybranými stránkami v novém dokumentu, který je připravený pro pozdější uložení.
 • Pokud chcete extrahovat vybranou stránku nebo stránky, zvolte Upravit ▸ Extrahovat stránku.
 • Všechny funkce pro úpravy a výběr dostupné v nabídce Upravit jsou k dispozici i po kliknutí pravým tlačítkem na stránce. Některé funkce jsou dostupné i na panelu nástrojů.

 

Otáčení stránek 

 • Pokud chcete otočit vybranou stránku nebo stránky, zvolte Upravit ▸ Otočit stránku nebo zmáčkněte [ pro otočení vlevo (proti směru hodinových ručiček) a ] pro otočení vpravo (po směru hodinových ručiček).

 

Odstraňování stránek 

 • Pokud chcete odstranit vybranou stránku nebo stránky, zmáčkněte Delete nebo zvolte Upravit ▸ Odstranit stránku.

Poznámka: V současnosti není možné tuto akci vrátit pomocí Upravit ▸ Zpět. Místo toho můžete dokument zavřít bez ukládání a otevřít jej znovu se všemi stránky, čímž ale přijdete o ostatní změny, které jste v dokumentu provedli.

 

Ukládání

 • Po provedení změn v dokumentu máte dvě možnosti, jak svoji práci uložit. Můžete přepsat původní dokument volbou Soubor ▸ Uložit, nebo můžete své změny uložit do nového souboru volbou Soubor ▸ Uložit jako.

 

—ooOOOoo—

 

V manuálu ale není úplně vše. Pod volbou „Upravit“ máme ještě možnost „Exportovat xx obrázků„; předtím označíme strany, ze kterých se bude číst, nebo všechny. PDF Mod zkopíruje všechny obrázky do nové složky, kterou následně otevře v souborovém manažeru.

 

[singlepic id=921 w=420 h=340 float=center]

 

PDF Mod patří do GNOME Projektu, nachází se v repozitáři Mintu a nainstalujeme si ho odtud nebo z Terminálu, kam napíšeme :

user@computer:$ sudo apt-get install pdfmod

 

Po nainstalování se nám objeví ikonka v Menu ->Příslušenství ->PDF Mod .

Domovská stránka projektu je : https://live.gnome.org/PdfMod

Předcházející verze PDF Mod nebyly dostatečně zralé, proto jsem si aplikaci odinstaloval, ale s posledním modelem jsem už spokojen, práce s ním je příjemná, proto dávám tento tip i naší komunitě. Nepochybuji o tom, že každý si najde svůj způsob, jak zefektivnit svoji „kancelářskou“ práci.

Předem děkuji za komentáře a připomínky k vydání.

Štítky , .Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.