Automatická změna pozadí

Jistě víte, že Mint umí zobrazit měnící se pozadí. Jak to funguje?

Za vším je pouze XML soubor, který definuje přechody mezi obrázky a zobrazení obrázků samotných. Jeho struktura vypadá následovně:

 

<!– GENERATED WITH XML BACKGROUND CREATOR SCRIPT (xmlback) –>
<background>
<starttime>
<year>2012</year>
<month>08</month>
<day>04</day>
<hour>00</hour>
<minute>00</minute>
<second>00</second>
</starttime>
<static>
<duration>86400.0</duration>
<file>img1</file>
</static>
<transition>
<duration>5.0</duration>
<from>img1</from>
<to>img2</to>
</transition>
<static>
<duration>86400.0</duration>
<file>img2</file>
</static>
<transition>
<duration>5.0</duration>
<from>img2</from>
<to>img3</to>
</transition>
<static>
<duration>86400.0</duration>
<file>img3</file>
</static>
<transition>
<duration>5.0</duration>
<from>img3</from>
<to>img1</to>
</transition>

 

Význam elementů:

 • background – kořenový element, obaluje ostatní elementy
 • starttime – počáteční čas animace, ostatní čase se dopočítávají na základě tohoto údaje
  • year – počáteční rok
  • month – počáteční měsíc
  • day – počáteční den
  • hour – počáteční hodina
  • minute – počáteční minuta
  • second – počáteční sekunda
 • static – definice obrázku zobrazovaného staticky
  • duration – doba zobrazení v sekundách
  • file – cesta k zobrazovanému obrázku
 • transition – definice přechodu mezi obrázky
  • duration – délka přechodu v sekundách
  • from – cesta k aktuálně zobrazovanému obrázku
  • to – cesta k následujícímu obrázku

Usnadnění tvorby XML

Pokud máte malé množství obrázků, můžete klidně XML soubor vytvořit ručně. Při větším počtu obrázků se z ruční tvorby stává náročná a nezáživná práce. Naštěstí Linuxoví kutilové vytvořili skript, který vše umí vytvořit sám.

Naleznete ho na této stránce v podobě deb balíčku. Po jeho instalaci se objeví položka v menu.

 

Vygenerované xml pak přidáte jako klasické pozadí. Jen je třeba navíc povolit zobrazení všech souborů.

Štítky .Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.