Ufraw – něco pro fotografy v Linux Mintu

[singlepic id=419 w=120 h=100 float=right]V dnešním článku se zaměříme na příznivce digitální fotografie mezi námi a zejména pak na možnosti zpracování surového formátu raw v Linux Mintu. Jak je známo, je úprava obrázků v surovém formátu raw docela solidní oříšek. I v Linuxu však existuje několik aplikací, které umí tento formát obstojně zpracovat. Mezi ty, které jsou snadno dostupné i pro náš Linux Mint patří aplikace UFRaw. Jedná se o poměrně jednoduchý program, vhodný i pro začátečníky. UFRaw je rychlý, má implementovány nejdůležitější nástroje a má i českou lokalizaci. Lze jej také použít jako plugin grafického editoru Gimp.

Nástroj UFRaw podporuje postup při správě barev, založený na malém CMS , které umožňuje uživateli použít barevné profily ICC. Pro uživatele aparátů Nikon má UFRaw tu výhodu, že umí číst z fotoaparátu křivky histogramu. Dokonce i když nemáte aparát Nikon, můžete použít histogram pro Nikon dle vlastních představ a požadavků. Mezi další výhody patří rozsáhlá podpora fotoaparátů, o které se jedná přesně, se dočtete zde.

 

INSTALACE

Instalace této aplikace je velice jednoduchá, neboť je obsažena ve standardních repozitářích. Takže jí instalujete buď pomocí Synapticu nebo pomocí správce softwaru. Další možností je zadat do terminálu následující příkaz:

 • sudo install ufraw

 

POUŽITÍ

Nástroj UFRaw má tři provozní režimy. Jednak jako plugin Gimpu, kde můžete jednoduše otevřít raw v Gimpu a objeví se okénko s náhledem nástroje UFRaw. Dále jej můžete také použít jako samostatný nástroj, kdy UFRaw převádí snímky interaktivně. Poslední je dávkové zpracování obrázků pomocí nástroj UFRaw dávky.

UFRaw má grafické uživatelské rozhraní, takže můžete jednoduše otevřít formát raw a experimentovat s jednotlivými ovládacími prvky. Nejlépe tak poznáte, jak se každá změna projeví na konkrétním obrázku. Správa barev je trochu složitější a je vysvětlena zde.

Screenshoty nástroje UFRaw

[singlepic id=420 w=420 h=340 float=center]

 

[singlepic id=421 w=420 h=340 float=center]

 

[singlepic id=422 w=420 h=340 float=center]

 

[singlepic id=423 w=420 h=340 float=center]

 

[singlepic id=424 w=420 h=340 float=center]

 

Jak vidíte na obrázcích v UFRaw máte tak možnost měnit vyvážení bílé, stupně šedi, základní křivky, správu barev, jas a sytost, rotaci, uložení a nastavení EXIF.

Raw histogram

Vlevo vidíte histogram raw snímku. Je velmi poučný, protože ukazuje, zda a jak dobře je snímek exponován a zda není většina pixelů vykreslena s malou světlostí. Na tomto histogramu můžete vidět červené, zelené a modré křivky, které ukazují, jak budou nezpracovaná data převedena na výsledném obrázku. Tyto křivky mohou být i široké, protože jedna surová hodnota může být převedena na několik hodnot, a to v závislosti na hodnotě ostatních RGB kanálů v jednom pixelu. Pravým kliknutím na surový histogram vyskočí menu, které vám umožní kontrolu nad škálováním a velikostí histogramu.

Momentální hodnoty

Pokud vyberete oblast v náhledu snímku (lze jen tehdy, jste-li na stránce vyvážení bílé), jsou jeho průměrné RGB hodnoty uvedené v zobrazení barev. Další hodnota je světelnost – Y lineárního prostoru XYZ (mezi 0 a 1). Poslední číslo je tzv. Adamsova zóna, což je log světelnosti (základ je 2) normalizovaný tak, aby byla ve středu šedá (18% šedá) a je mapována na 5 zón.

Expozice

Můžete digitálně změnit původní expozici snímku. Zvýšení expozice je velmi jednoduché. Nevýhodou je, že se tím také zvyšuje šum obrazu. Snížení expozice je složitější, protože není možné obnovit stíny. Při nastavování expozice můžete řídit několika způsoby při zpracování snímku:

 • Obnovením zvýraznění v prostoru LCH. To znamená, že jas je obnoven, zatímco chromatičnost i odstín jsou zachovány. To má význam u měkkých přírodních zvýraznění detailů (symbolizované přímým žárovkovým osvětlením objektu).
 • Obnovením zvýraznění v prostoru HSV. V tomto případě je hodnota světelnosti brána jako průměr krajních hodnot, což v ostrých detailech (symbolizovaný žárovkovým osvětlením objektu z boku).
 • Zdůrazněním všech hodnot, což zaručuje, že nedojde k zvýraznění žádných změn při úpravě snímku.
 • Možností použití u negativní EV.
 • Možností aplikování pozitivní korekce expozice.
 • Emulováním lineární odezvy digitálního senzoru. To je matematicky správné, ale může mít za následek „tvrdost“ snímku.
 • Přidáním „ramene“ do křivky závislosti na odezvě, napodobující měkké chování ve filmu.

Automatická expozice se vypočítává podle vyvážení bílé a nastavení správy barev. Proto pokaždé, když změníte jedno z těchto nastavení bude automatická expozice přepočítána.

Zbytek nastavení konverze snímku je rozdělen do několika skupin. Nastavení vyvážení bílé v UFRaw probíhá během konverze raw snímku. Nástroj UFRaw používá, pokud to jde, vyvážení bílé fotoaparátu. Všechna nastavení lze resetovat, čímž dosáhnete výchozích hodnot.

Vyvážení bílé

Toto nastavení řídí poměr mezi třemi barevnými kanály. Zde si můžete nastavit teplotu barev, aby vaše snímky byly teplejší nebo chladnější. Nastavení poměru mezi třemi barevnými kanály vyžaduje dvě úpravy. Vzhledem k tomu, že úprava teploty se většinou řídí poměrem mezi červeným a modrým kanálem, je přirozené, že druhá úprava bude řízena intenzitou kanálu zeleného. Pokud máte neutrální šedou barvu snímku, tak namísto výše uvedeného způsobu můžete jednoduše použít bodové vyvážení bílé barvy.

Tlačítko reset vyvážení bílé se chová trochu odlišně od všech ostatních resetovacích tlačítek. Obnoví totiž vyvážení bílé na výchozí hodnotu, s níž byl snímek načten. Ostatní resetovací tlačítka obnoví jen výchozí hodnoty nástroje UFRaw.

Stupně šedi

Na výstupu stupňů šedi je zapsán jen jeden kanál pro každý pixel do výstupního souboru, namísto tří. Proto by výstupní soubor měl být mnohem menší. Existují tyto režimy pro generování stupňů šedi snímku:

 • Průměr maximální a minimální hodnoty kanálu.
 • Nastavení sytosti každého pixelu na 0, při současném zachování jasu.
 • Hodnota používá kanál s maximální hodnotou.
 • Mísení kanálu podle uživatelského výběru.

Základní křivka

Základní křivka kopíruje funkčnost křivek tónů Nikon. Pro Nikon formát NEF můžete vybrat vlastní křivku, pokud je vložena do syrového souboru. Základní křivka je aplikována přímo na každý barevný kanál. Nanáší se po expozici a vyvážení bílé se nastaví tak, že budou v každém kanálu stejné. Používá se před gamma korekcí, což znamená, že se nanáší na lineární data. Můžete také vytvořit vlastní křivku pomocí editoru křivek. Ten lze plně ovládat pomocí myši a klávesnicí. Při používání klávesnice jsou příslušná tlačítka INSERT, DELETE, HOME, END, PAGE-UP, PAGE DOWN a klávesy se šipkami.

Správa barev

Barevné profily a správa barev jsou vysvětleny zde.

Úpravy

Saturace změní nastavení sytosti v LCH prostoru, přičemž odstín a jas jsou zachovány. Použitím hodnoty větší než 1 zvýšíte sytost a hodnotou ménší než 1 snížíte barevnost snímku. Hodnota 0 nastaví černobílý snímek.

Oříznutí a otočení

V této nabídce si můžete oříznout obrázek a otočit ho. Všimněte si, že můžete změnit oblast oříznutí kliknutím na okraje oblasti oříznutí. Poměr stran můžete vybrat buď některý z přednastavených nebo zadejte vlastní hodnotu v desítkové soustavě (1.273), popř. jako poměr dvou čísel (14:11). Uzamčení poměru stran umožňuje změnit oříznutí obrázku beze změny poměru stran.

Uložení

Název výstupního snímku je rozdělen na cestu a název souboru. Výchozím výstupní cesta je stejná jako vstupní cesta. Pokud chcete uložit dávkově jinou cestu, použijte možnost „Zapamatovat výstupní cestu„. Úroveň nastavení komprese JPEG ovládá faktor vzorkování. Pro úroveň 90 nebo méně, je používáno vzorkování 2×2. Pro úroveň komprese 91, je použito vzorkování 2×1. Pro úroveň komprese 92 a vyšší, je použito vzorkování 1×1. EXIF data mohou být zapsána do formátů JPEG nebo PNG. Mohou být také zapsány do souboru TIFF při použití Exiv2-0.18 nebo novější.

EXIF

Zde nemůžete provádět žádné nastavení, můžete zobrazit pouze některé velmi základní EXIF ​​informace. Nástroj UFRaw může uložit EXIF ​​data s výstupem JPEG pro několik podporovaných formátů. Mezi ně patří Canon (CRW, CR2), Nikon (NEF), Pentax (PEF), Samsung (PEF), Sony (SR2, ARW), Minolta (MRW), Fuji (RAF) a Adobe DNG. Nástroj UFRaw má podporu Exiv2, proto pokud chcete přidat podporu pro váš konkrétní fotoaparát, měli byste upozornit vývojáře Exiv2.

Histogram

Histogram v náhledu je aktualizován při změně nastavení. Všimněte si, že histogram pro extrémní hodnoty (0 a 255) může být oříznut a tato skutečnost se neobjeví v něm, ale pouze ve statistikách pod ním. Pravým kliknutím na surový histogram vyskočí menu, které vám umožní kontrolu nad typem, měřítkem a velikostí histogramu. Jsou dva režimy – přeexponováno a podexponováno. Pixely s alespoň jedním přeexponovaným kanálem budou mít barvu černou, zatímco pixely s alespoň jedním podexponovaným kanálem budou bílé. Stiskněte příslušné tlačítko, abyste viděli, který kanál je nad nebo podexponován a abyste mohli provést příslušnou korekci.

Zoom

Tato volba je zřejmá. Zoomování je omezeno na 50%.

Možnosti

Všechna nastavení, která nejsou přímo spojená s editací snímku jsou uvedena v dialogu „Možnosti„.

Konfigurace

V dialogu „Možnosti“ můžete vidět i konfigurační data, která budou zapsána do ID souborů. Nástroj UFRaw tyto ukládá do .ufrawrc, který je vytvořen ve vašem domovském adresáři. Zde také můžete uložit aktuální konfiguraci. V opačném případě, jsou data uložena pouze po převodu snímku. Všimněte si, že pokud stisknete Storno, tak konfigurační data nejsou uložena.

Vymazat

Stisknutím klávesy DELETE bude vyskakovací okno s rawem a všechny ostatní soubory se stejným názvem vymazány. Můžete se také rozhodnout, které již existující soubory odstraníte.

Uložení obrázku

V plugin verzi stačí stisknout OK pro odeslání snímku do Gimpu. V normální verzi můžete snímek uložit nebo jej poslat do Gimpu. Najetím kurzoru nad tlačítko „Uložit„, vyskočí nástrojový tip s přehledem o tom, kde a jak může být snímek uložen.

Konfigurace UFRaw

Domnívám se, že obecně používání UFRaw je poměrně jednoduché a předvídatelné. Přesto, pokud pro převod více obrázků chcete minimalizovat počet klávesových zkratek nebo pokud používáte dávkový režim, tak zde můžete najít několik užitečných tipů. Možnosti konfigurace nástroje UFRaw lze rozdělit do tří skupin:

 • Možnosti manipulace se snímky, které řídí způsob převodu raw formátu. Jedná se o možnosti, které jsou řízeny z okna náhledu.
 • Uložení voleb pro způsob převodu raw formátu. Jedná se o možnosti, které jsou řízeny z nabídky „Uložit„.
 • Nastavení GUI, kterým se ovládá vzhled náhledu okna.

Ve výchozím nastavení nástroj UFRaw uloží všechna nastavení do souboru vlastností. To je vhodné zejména pro nové uživatele. Pokud začnete UFRaw používat pravidelně, budete pravděpodobně raději používat vámi preferované nastavení. Nemusíte také nastavovat žádnou výchozí hodnotu pro uložení obrázku. Tímto způsobem upravíte své výchozí nastavení tak, že vyžaduje-li určitý snímek speciální nastavení, tak na případné další snímky nebude mít nastavení výchozích hodnot žádný vliv.

V dávkovém režimu jsou ignorovány možnosti uložení ze souboru vlastností. To proto, aby se zabránilo situaci, kdy např. při převodu většího počtu snímků najednou zjistíte, že komprese JPEG byla nastavena na 20.

Nástroj UFRaw má tři tlačítka pro automatické nastavení. Pokud jsou stisknuta můžete na ně kliknout pro jejich uvolnění. Tato skutečnost nemá žádný vliv na snímek, který převádíte. Informace o tom, zda jsou zapnuta nebo vypnuta není zapsána do konfiguračního souboru. Proto, pokud je například stisknuto tlačítko automatické expozice, projeví se to automaticky na dalším snímku také. Jinak řečeno, další snímek použije stejnou expozici jako ten aktuální. Jsou některé drobné rozdíly mezi chováním těchto tří tlačítek automatického nastavení. Automatická expozice a automatická černá jsou aktivní tak dlouho, dokud je stisknuté tlačítka. To znamená, že změna vyvážení bílé by mohla zároveň změnit expozici i černý bod. Automatická křivka je ale stále zapnuta. Důvodem je, že chování automatické křivky je nepředvídatelné a může vést k velmi podivným výstupům.

Dávkové zpracování workflow

Existují dva důvody, proč používat dávkové zpracování. Jeden z důvodů je, že znáte přesně parametry, které chcete použít pro všechny snímky. Dalším důvodem je, že nemáte čas a trpělivost provádět nastavení UFRaw pro jeden každý snímek.

U první možnosti musíte připravit ID soubor se všemi nastaveními. Poté můžete převést obrázky pomocí nástroje UFRaw dávky.

Pro druhou možnost, použijte UFRaw jako interaktivní rozhraní a v nabídce „Uložit“ nastavte možnost „Vytvořit jen ID souboru„. S tímto nastavením UFRaw dokončí ukládání okamžitě, protože nepřevádí celý raw soubor.

Změna motivu

Nástroj UFRaw je GTK aplikace a tudíž lze změnit jeho vzhled změnou GTK+ motivu. Přesto, možná budete chtít použít konkrétní téma vzhledu pro UFRaw. To můžete provést tak, že změníte téma v souboru v domovském adresáři s názvem .ufraw-gtkrc. Dobrou výchozí volbou je téma Dark.

Domovská stránka projektu je http://ufraw.sourceforge.net/Guide.html, kde se dočtete další informace o tomto zajímavém programu.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.