Opět je tu nové stabilní jádro, tentokrát s pořadovým číslem 3.6.9

Horká a čerstvá zpráva o novém stabilním jádře je tu a k tomu i snadný návod jak si své jádro vylepšit na to nejnovější . Naleznete v něm například zlepšení v oblasti grafické karty Radeon, CPU a nebo WiFi … více v článku

 

V prvé řadě musím upozornit, že zásahy do Jádra ( Kernel ) jsou vždy na vlastní nebezpečí!

Pro podrobnější informace o opravách a vylepšeních klikněte tu

Novinky ve verzi


ALSA: hda – Fix missing beep on ASUS X43U notebook

    ALSA: ua101, usx2y: fix broken MIDI output

    iwlwifi: fix monitor mode FCS flag

    radeon: add AGPMode 1 quirk for RV250

    drm/radeon: add new SI pci id

    mmc: sdhci-s3c: fix the wrong number of max bus clocks

    mwifiex: fix system hang issue in cmd timeout error case

    x86, efi: Fix processor-specific memcpy() build error

    MPI: Fix compilation on MIPS with GCC 4.4 and newer

    NFC: Fix nfc_llcp_local chained list insertion

    get_dvb_firmware: fix download site for tda10046 firmware

    pstore/ram: Fix printk format warning

    bas_gigaset: fix pre_reset handling

    PM / QoS: fix wrong error-checking condition

    jbd: Fix lock ordering bug in journal_unmap_buffer()

    can: peak_usb: fix hwtstamp assignment

 

pro zjištění aktuálního Jádra spusťte terminál ( Ctrl+Alt+T ) a napište :

uname -a

( pokud chcete mít své jádro zabezpečené a nechcete experimentovat s jádrem pak doporučuji si stáhnout Ksplice, které vám veškeré chybějící záplaty a zabezpečení automaticky stáhne a nainstaluje http://www.ksplice.com/uptrack/download-ubuntu . Pro LinuxMint 13 stahujte Ksplice Uptrack for Ubuntu 12.04 Precise a pro LinuxMint 14 stahujte Ksplice Uptrack for Ubuntu 12.10 Quantal )

 

 Linux Kernel 3.6.9 a jeho instalace
spusťte terminál ( Ctrl+Alt+T ) nakopírujte a nebo napište do terminálu:

cd /tmp

wget http://dl.dropbox.com/u/47950494/upubuntu.com/linux-kernel-3.6.9 -O linux-kernel-3.6.9

chmod +x linux-kernel-3.6.9

sudo sh linux-kernel-3.6.9

sudo reboot

Linux Kernel 3.6.9 a jeho případná odinstalace
Pro odinstalaci, kterou jste si výše uvedeným postupem nainstalovali do terminálu napiště:


sudo apt-get purge linux-image-3.6.9*


Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.