Vytvoření balíčku pro instalaci bez internetového připojení

Podíváme se na situaci, co dělat, když si potřebujeme nainstalovat nějaký balíček, který již máme nainstalovaný na jednom počítači, na jiný počítač, který není připojen k internetu.

Upozorňuji, že tento návod nemusí fungovat na všechny balíčky ve vašem systému z důvodu nevyřešených závislostí. Zejména se jedná o aplikace, které mají mnoho závislostí a při prvotní instalaci z repositáře (přes Synaptic nebo příkaz apt-get či aptitude) si tyto závislé balíčky postahovaly. Samozřejmě, že i na tyto složitější případy je řešení, ale značně nekomfortní – je totiž potřeba všechny závislosti daného balíčku postahovat ručně z počítače s internetovým připojením a pak všechno nainstalovat spolu s balíčkem na počítači bez internetu. Pokud je závislostí opravdu hodně, tak je to „lahůdková“ práce s nejistým výsledkem, protože se závislé balíčky mohou tlouci s jinými verzemi těchto balíčků na cílovém počítači…
Ovšem pro běžné balíčky by měl postup fungovat vždy.

Takže, konec teorie a jdeme na praxi. Pro vytvoření balíčku nebo-li znovu zapakování .deb balíčku se použije aplikace dpkg-repack (měla by být v systému ihned po instalaci a pokud ne, je potřeba ji nainstalovat).

Otevřeme si terminál nebo konsoli (terminál v prostředí KDE) a přes příkaz cd se dostaneme do složky, kde chceme mít konečný vytvořený balíček. Například, pokud chceme mít balíček ve složce /home/jmeno_uzivatele/Stažené, tak zadáme:

cd ~/Stažené

Poté se dostává ke slovu již naše „nová“ aplikace přes příkaz:

sudo dpkg-repack jmeno_aplikace_bez_koncovky_deb

Například, když zaměníme příkladové jmeno_aplikace_bez_koncovky_deb za mintbackup, tak ve složce, ze které byl dpkg-repack spuštěn, se vytvoří balíček např. mintbackup_2.0.7_all.deb.

Vytvořený balíček pak můžeme kdykoliv znovu nainstalovat na tom samém počítači, kde byl vytvořen nebo právě na jakémkoliv jiném počítači bez nutnosti internetového připojení – o to nám šlo především.

Instalace se provede přes příkaz v terminálu:

sudo dpkg -i jmeno_aplikace_bez_koncovky_deb

a opět zaměníme příkladové jmeno_aplikace_bez_koncovky_deb za správný název podle vytvořeného .deb balíčku (popř. je možné použít zástupný zápis *.deb, pokud máme ve složce pouze jeden .deb balíček nebo více balíčků, které potřebujeme nainstalovat).

 

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.