Instalace Oracle Javy a Java pluginu pro Firefox

V tomto tutoriálu se dozvíte, jak na svůj systém nainstalujete Oracle Javu a jak naimportujete Java plugin do Firefoxu.

 

Prerekvizity

V této části si ukážeme, jak ze systému odstranit Open Javu a její icedtea plugin. Ti kteří chtějí nadále používat jak komunitní tak Oracle javu, prosím, aby tento krok přeskočili a začali rovnou kapitolou Stažení a instalace.

Kdo neví o čem je řeč, nebo kdo chce komunitní verzi smazat, nechť postupuje následovně:

 1. Otevřete terminál a přihlaste se jako Root
 2. Zkopírujete následující příkaz a stiskněte enter. Bude aktualizován váš seznam balíčků a následně smazán balíček obsahující openjdk včetně icedtea-pluginu.
  [stextbox id=“grey“ mode=“css“ color=“AAAAAA“ bgcolor=“000000″]sudo apt-get update && apt-get remove openjdk-6-jre[/stextbox]Poté doporučuji spustit sekvenci příkazů pro vyčištění mezipaměti APT.[stextbox id=“grey“ mode=“css“ color=“AAAAAA“ bgcolor=“000000″]sudo apt-get autoremove && apt-get clean[/stextbox][stextbox id=“warning“]
  Po odstranění openjdk balíčků může nastat problém s libreoffice, který je potřebuje ke „svému životu“. Problém lze obvykle odstranit opětovnou reinstalací kancelářského balíku. APT automaticky vyřeší závislosti a openjdk není následně nastaven jako výchozí interpret pro javu…
  [/stextbox]

 

Stažení a instalace

Ze stránky www.java.com si stáhněte instalační archiv a uložte ho například do Downloads složky. Pokud používáte 64 bitový systém použijte instalační balíček pro 64 platformu, pro Mint nepoužívejte RPM archiv.

 1. Nyní potřebujeme vytvořit novou podložku v adresáři /opt.
  Na 32 bitovém systému zadejte:
  [stextbox id=“grey“ mode=“css“ color=“AAAAAA“ bgcolor=“000000″]sudo mkdir -p -v /opt/java/32[/stextbox]
  Pro 64 bitový systém:
  [stextbox id=“grey“ mode=“css“ color=“AAAAAA“ bgcolor=“000000″]sudo mkdir -p -v /opt/java/64[/stextbox]
 2. Nastavte se v terminálu na místo, kam jste uložili instalační balíček
 3. Rozbalte tento balíček do vytvořeného adresáře v /opt
  32 bitový systém:
  [stextbox id=“grey“ mode=“css“ color=“AAAAAA“ bgcolor=“000000″]
  cd ~/Downloads
  tar -zxvf jre-7u9-linux-i586.tar.gz
  sudo mv -v jre1.7.0_* /opt/java/32
  [/stextbox]
  64 bitový systém:
  [stextbox id=“grey“ mode=“css“ color=“AAAAAA“ bgcolor=“000000″]
  cd ~/Downloads
  tar -zxvf jre-7u9-linux-x64.tar.gz
  sudo mv -v jre1.7.0_* /opt/java/64
  [/stextbox]
 4. V posledním kroku musíme nově nainstalované Oracle JRE nastavit jako výchozí
  32 bitový systém:
  [stextbox id=“grey“ mode=“css“ color=“AAAAAA“ bgcolor=“000000″]
  sudo update-alternatives –install „/usr/bin/java“ „java“ „/opt/java/32/jre1.7.0_09/bin/java“ 1
  sudo update-alternatives –set java /opt/java/32/jre1.7.0_09/bin/java
  [/stextbox]
  64 bitový systém:
  [stextbox id=“grey“ mode=“css“ color=“AAAAAA“ bgcolor=“000000″]
  sudo update-alternatives –install „/usr/bin/java“ „java“ „/opt/java/64/jre1.7.0_09/bin/java“ 1
  sudo update-alternatives –set java /opt/java/64/jre1.7.0_09/bin/java
  [/stextbox]
  [stextbox id=“warning“]
  Skript update-alternatives nebývá v systému nainstalován, ale nachází se ve standardních repozitářích, takže není velký problém ho doinstalovat..
  [/stextbox]
 5. Pro kontrolu instalace zadejte do terminálu příkaz java -version. Pokud jste postupovali správně, měli byste vidět podobnou hlášku:
  [stextbox id=“grey“ mode=“css“ color=“AAAAAA“ bgcolor=“000000″]
  java version „1.7.0_09“
  Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_09-b05)
  Java HotSpot(TM) Client VM (build 23.5-b02, mixed mode, sharing)
  [/stextbox]

Instalace Java pluginu do Firefoxu

 1. Ve svém domovské adresáři ověřte, že se zde nachází adresář ~/.mozilla/plugins, pokud ne vytvořte ho.
  [stextbox id=“grey“ mode=“css“ color=“AAAAAA“ bgcolor=“000000″]
  mkdir -v ~/.mozilla/plugins
  [/stextbox]
 2. Vytvořte zde symbolický odkaz na binárku pluginu
  32 bitový systém:
  [stextbox id=“grey“ mode=“css“ color=“AAAAAA“ bgcolor=“000000″]
  ln -s /opt/java/32/jre1.7.0_09/lib/i386/libnpjp2.so ~/.mozilla/plugins/
  [/stextbox]
  64 bitový systém:
  [stextbox id=“grey“ mode=“css“ color=“AAAAAA“ bgcolor=“000000″]
  ln -s /opt/java/64/jre1.7.0_09/lib/amd64/libnpjp2.so ~/.mozilla/plugins/
  [/stextbox]
 3. Restartujte Firefox. Pro ověření zda byla instalace úspěšná, zadejte do prohlížeče about:plugins. Objeví se tabulka s výčtem nainstalovaných pluginů, mimo jiné by zde měla být položka Java(TM) Platform, File: npjp2.so.
Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.