Steve Marquess (OSF) hovorí o podmienkach práce vývojového tímu OpenSSL

Prečítajte si, čo Steve Marquess (OSF) v článku „Of Money, Responsibility, and Pride“ hovorí o kritických podmienkach, v akých pracuje vývojový tím OpenSSL. Málo peňazí na vývoj tohoto kritického kódu, každá veľká korporácia a vládne inštitúcie ho používajú, samozrejme bez toho aby poskytli akékoľvek dotácie vývojovému tímu a pod.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.