Heartleech: automatizovaný extrakčný nástroj používajúci Heartbleed zraniteľnosť

Heartleech je automatizovaný nástroj používajúci Heartbleed zraniteľnosť na extrakciu OpenSSL privátnych kľúčov (!). Predstavuje trpkú realitu pre ešte ne-opatchované OpenSSL servere. Je práve dostupný na GitHub repozitári na stiahnutie v podobe bináriek pre Windows a Kali Linux, postup inštalácie tamtiež.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.