Zadné vrátka do open-source operačných systémov?

Aj keď sa môže zdať, že za vznikom tejto petície – zabezpečiť slobodu výberu operačného systému pri nákupe osobného výpočtového zariadenia – stojí iba možnosť výberu pre spotrebiteľa, opak je pravdou. Edward Snowden otvoril pandorinu skrinku špionážnych informácií, na základe ktorých sa dozvedáme, že na potreby špionáže sa využíva hardvér (počítače, routery, firewally, atď.) a tiež operačné systémy: Microsoft Windows, pravdepodobne všetky Apple operačné systémy, a možno dokonca aj (free) open-source software! O posledne menovanej možnosti hovoria iba kusé informácie, týkajúce sa jednej linuxovej open-source podnikovej distribúcie …

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.