Objavená zraniteľnosť pre WPA2 zabezpečenie wi-fi protokolu

Objavená zraniteľnosť pre WPA2 zabezpečenie wi-fi protokolu súvisí s opakujúcim sa krokom de-overovania (de-authentication) v nastavení bezdrôtovej siete. Tento krátky krok (musia sa pravidelne znovu overovať zariadenia a zakaždým zdieľať nové kľúče) ponúka pre votrelca, s príslušnými hackerskými nástrojmi prístupný vstupný bod v podobe dočasných zadných vrátok. Ako dočasné riešenie pre citlivých užívateľov sa odporúča filtrovať prístup zariadení na router nastavením MAC adries povolených zariadení.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.