Mozilla testuje užívateľské použitie email/heslo pre synchronizáciu (Firefox Sync)

Projekt Mozilla testuje užívateľské použitie email/heslo pre synchronizáciu (Firefox Sync), čo výrazne zjednoduší postup vzájomnej synchronizácie dát na viacerých prehliadačoch (doma, práca a pod.), ktoré používa užívateľ prehliadača Firefox. Nové a veľmi jednoduché nastavenie pre vašu synchronizáciu je možné odskúšať už teraz na nočnom zostavení Firefox prehliadača, ktoré si stiahnite tu.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.