Použitie Bitcoin je v Rusku nezákonné

Centrálna banka Ruskej federácie (CBRF) vydala včera oficiálne varovanie pre občanov a právnické osoby o tom, že použitie virtuálnej meny (Bitcoin) výmenou za ruble, cudziu menu, ako aj tovar a služby v Rusku je nezákonné. Neuposlúchnutie bude považované za potenciálne zapojenie sa do realizácie podozrivých transakcií, v súlade s právnymi predpismi o protiopatreniach voči legalizácii (praniu) špinavých peňazí plynúcich z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.