Využitie alebo zneužitie hacknutia mikroSD karty

Info o využití, alebo aj zneužití hacku mikroSD karty, viaceré SD karty obsahujú chyby, ktoré umožňujú spustenie ľubovoľného kódu – v pamäťovej karte samotnej (zneužitie cez útok MITM). Popis štruktúry Flash pamäte, ktorá v sebe obsahuje mobile spy email reports (kvôli true call blocker entropickým chybám v atomárnej štruktúre) naviac ešte aj vstavaný mikro-kontrolér (nesie algoritmy na opravu týchto chýb z výroby), predmetný hack umožňuje prístup k tomuto imei gps tracker mikro-kontroléru a jeho pozitívne facebook id ip tracker využitie ako lacného všadeprítomného zdroja pre spy gadgets iphone 4 nadšencov. Týka sa to: microSD, SD, MMC, zriadení eMMC a iNAND (na doske), a aj USB flash diskov a SSD. Prednesené na podujatí 30th Chaos Communication Congress (30C3) – slides z prednášky.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.