Vyšla nová verzia (knižníc) Enlightenment Foundation Libraries (EFL) 1.8

Vyšla nová verzia (knižníc) Enlightenment Foundation Libraries (EFL) 1.8, EFL predstavuje súhrn základných blokov knižníc-modulov, z ktorých je potom vystavaný moderný window-manažér Enlightenment. Beží na Linux, FreeBSD a BSD_like systémy, Solaris, MacOS X, Windows (XP, Vista, 7, apod), Windows CE.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.