Google vytvára podporu Chrome aplikácií pre Android a iOS

Google vytvára podporu Chrome aplikácií pre Android a iOS, beta verzia príslušných nástrojov príde už v januári 2014. Sada nástrojov má pomôcť vývojárom vytvárať Chrome aplikácie pre Android a iOS , ako aj portovať svoje už existujúce Chrome aplikácie na obidve mobilné platformy. GitHub úložisko – Mobile Chrome Apps vedie Michal Mocny, softvérový vývojár na Google. Konečným cieľom je ale umožniť vývojárom vytvárať hybridné natívne aplikácie pre Android a iOS pomocou Chrome polyfills app, a sice cez Apache Cordova.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.