Patent z Facebook zautomatizuje predanie dát zo systému do rúk tajnej služby

Wow! Tento U.S. patent podaný z Facebook, popisujúci akýsi automatizovaný systém reakcie na súdne príkazy (písomné požiadavky na základe súdneho príkazu), plne zautomatizuje predanie dát zo systému Facebook do rúk tajnej služby. Na vyhodnocovanie a spracovanie objemu dát sa vraj použijú vhodné algoritmy … po prečítaní ma ako prvé napadlo, že alebo je tých príkazov už toľko v reálnom čase, že treba použiť automatizáciu celého procesu, alebo je to spustenie akéhosi interného Echolonu vo Facebook a pružné online pred-cachovanie všetkých dát, ktoré by zaujímali Veľkého brata.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.