Irónia: najväčšia entita z 3. strany, tvoriaca pre Google je práve NSA

V súvislosti s našou striktnou správou, hovoriacou niečo viac o infiltrácii cloud-sietí v Google (a v Yahoo) tajnou službou (pozri správu) je v článku na arstechnica.com ukázaná veľká irónia súčasnej (nielen?) Ameriky – a síce, že najväčší „tvorca“ z 3. strany ohľadom reverzného inžinierstva pre infraštruktúry Google, je práve tajná služba (NSA). Google už začal celosvetovo šifrovať svoju prevádzku medzi svojimi dátovými centrami, v snahe účinne zastaviť dohľad nad jeho vnútorným fungovaním. Tento „dohľad“ mal byť uskutočňovaný pomocou výstupov z produktov vyššie spomínaného reverzného inžinierstva, a bol zastrešovaný spoločným programom NSA+britskej bezpečnostnej agentúry GCHQ známym ako MUSCULAR. Šifrovanie celosvetovej prevádzky medzi intra-dátovými centrami v Google vyplo obrovský zdroj informácií.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.