Windows botnet tvorený s Zero Access Trojan

Symantec uvádza, že Windows peer-to-peer botnet pomocou Zero Access Trojan generuje na napadnutých strojoch s MS Windows (desktop PC) hlavne 2 (kriminálne) aktivity: Click fraud (Trojan pre „Pay per click“) a Bitcoin mining – spôsob, akým každý virtuálny Bitcoin vstúpi do existencie, a ktorý je založený na vykonávaní matematických operácií na hardvéri počítača, best online casino známych ako „dobývanie“ (mining). Táto činnosť na napadnutom stroji má potom priamu hodnotu pre botmastera (tvorcu botnetu), ale aj (energetické) náklady pre nič netušiace obete, u ktorých botnet beží. Tamtiež pozri predbežnú analýzu energetickej spotreby pri botnete. Symantec použil na čiastočnú elimináciu počtu botov (z 1,9 milióna napadnutých strojov na 1,4 milióna napadnutých PC) techniku zvanú „sinkholing“ pre takýto peer-to-peer botnet.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.