Platforma Android sa de-fragmentuje

Vyzerá to tak, že Google našlo šikovný spôsob na to, ako účinne potláčať fragmentáciu svojej platformy Android. Kúzelnícka mantra tohoto riešenia pozostáva z dvoch kľúčových slov: ‚Google Play Services‘ a ‚Google Play Store‘.
Stalo sa skutočnosťou, že akýkoľvek smartfón, ktorý je tri roky na trhu, alebo menej, má najnovšiu verziu ‚Google Play Services‘. Podľa Google Android aktuálnych štatistík to teraz platí pre 98,7 percenta všetkých aktívnych zariadení. Vzhľadom na záplavu nových a najnovších API sa stalo v krátkom čase kompatibilným prakticky každé Android zariadenie. Takže Google Play Services je priama linka od spoločnosti Google k jadru smartfónu, nezávislá od OEM a pod., a stará sa o API nižšej úrovne a o služby na pozadí.
Súčasne druhý hráč – Google Play Store má za úlohu oddeľovať ne-systémové aplikácie a všetky základné default-aplikácie pre Android a starať sa o ich okamžitú aktualizáciu, všetko bez vonkajšieho zásahu a vplyvu OEM.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.