Nebezpečné routery (a switches) …

O nebezpečenstve, plynúcom z routerov/switchov hovorí článok na wired.com. Kompetentní majú spracované podklady doslova vo forme ‚templates‘, ktoré poskytujú pre konkrétny typ routera/switchu, konkrétne a presne-cielené kroky potrebné k ich hacknutiu. Väčšina týchto sieťových zariadení (vo svete) sa totiž vôbec neaktualizuje, a neopravujú sa bugy riadiaceho softu.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.