Amplituhedron – nová geometrická verzia kvantovej teórie poľa, ktorej srdce je diamant

Matematický objekt Amplituhedron je najnovšia geometrická verzia kvantovej teórie poľa. Amplituhedron má presne tú istú vysoko-estetickú geometrickú štruktúru, akú má nerast diamant v prírode – iba s tým rozdielom, že predstavuje zobrazenie diamantovej štruktúry vo vyšších dimenziách. Definitívne objavenie matematického objektu Amplituhedron šokovalo fyzikov, pretože jeho aplikácia vo výpočtoch pre interakcie elementárných častíc, umožňuje teraz vykonať takéto výpočty jednoducho na papieri, bez použitia superpočítačov! Návrat ku geometrizácii kvantovej teórie poľa je teda realitou … Čítaj viac v zdroji správy na simonsfoundation.org.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.