Nová verzia Flex 4.10.0 – RIA Framework

Tento týždeň open-source Apache Software Foundation (ASF) uvoľnilo novú verziu Flex 4.10.0 – RIA (rich Internet application) framework pre vytváranie dynamického Web-u. Nová verzia je významná tým, že (konečne) prináša podporu Linuxu. Vznik open-source Flex frameworku sa datuje do r. 2007, kedy Adobe otvorilo dovtedy proprietárny kód Flex. V r. 2012 Adobe prenieslo kód Flex frameworku do Apache. Ale v dnešnej dobe HTML5 technológií, si v očiach vývojárov Flex stále nesie pečať Adobe Flash.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.