Linux 3.10 je nová longterm vetva a nové LTSI-branch

Greg Kroah-Hartman, zodpovedný za podporu stabilnej vetvy linuxového jadra, oznámil pre vetvu 3.10 jadra Linux takzvaný status vetvy s dlhodobou podporou (longterm kernel). Preto budú aktualizácie vetvy Linux 3.10 zverejňované po dobu najmenej dvoch rokov. Longterm vetva Linux 3.10 bude tiež slúžiť ako základ pre vytvorenie ďalšieho LTSI-branch – podporovaného organizáciou Linux Foundation. LTSI-branch sa líši od bežných longterm vetiev jadra Linux tým, že pre neho zabezpečuje ešte aj backport všetkých novších inovácií jadra.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.