SFLC právnici dospeli k záveru, že dohoda o patentoch VP8 nie je v rozpore s licenciami otvoreného alebo bezplatného softvéru

Organizácia Software Freedom Law Center (SFLC), zaoberajúca sa poskytovaním odbornej právnej pomoci vývojárom nekomerčného softvéru, vykonala preskúmanie Google návrhu cross-licenčnej zmluvy na patenty týkajúce sa formátu VP8. Na rozdiel od predchádzajúceho predpokladu Simona Phipps, že text dohody je v rozpore s niektorými definíciami open source softvéru, SFLC právnici dospeli k záveru, že dohoda o patentoch VP8 nie je v rozpore s licenciami otvoreného alebo bezplatného softvéru. SFLC konštatuje, že predmetná cross-licenčná dohoda nie je licencia na softvér (programy s implementáciou technológie VP8 Google prináša pod licenciou BSD) a je samostatnou licenciou na patenty. Preto predmetná dohoda nepodlieha požiadavke súladu s kritériami licencií otvoreného softvéru. SFLC tiež uvádza, že licencia neobmedzuje kopírovanie, upravovanie, distribúciu slobodného softvéru, alebo pridanie nových vlastnosti a to platí pre všetkých, ktorí súhlasili s jej podmienkami.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.