Vyšla nová verzie operačného systému GhostBSD 3.0

Vyšla nová verzia operačného systému GhostBSD 3.0. Ne-linuxový operačný systém GhostBSD, ktorého nová verzia je založená na kóde unix-like systému FreeBSD 9.1, je špeciálne určený na používanie v domácich počítačoch. Vyskúšajte si bootable ISO alebo USB image sami. Časti FreeBSD zdrojového kódu "využíva a speňažuje" aj Apple.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.