Vydanie novej verzie open-source databázy MongoDB 2.4

Vydanie novej verzie takzvanej ‚document-oriented‘ open-source databázy, patriacej do rodiny NoSQL – MongoDB 2.4. MongoDB neskladuje dáta v tabuľkách, ako klasické relačné SQL databázy, ale vo formáte BSON. Preto dostala označenie NoSQL.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.