Techniky Secure SDLC pomáhajú chrániť Android apps v zárodku

Hackerské ShmooCon 2013 prinieslo veľké množstvo naozaj zaujímavých informácií, myšlienok a vízií. Mňa zaujali tie z nich, ktoré nabádajú programátora ku striktnému použitiu princípov a techník Secure SDLC pri tvorbe Android apps, čo potom predstavuje akýsi "obraný štít" vo vnútry samotnej app. Tvorcovia app by sa mali zoznámiť s týmto video z tohoto hackerského podujatia.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.