Nová verzia Linux init systému – systemd 198

Nová verzia systemd 198 je tu a ponúka nám veľké množstvo zmien (noviniek). Filozofické pozadie vzniku projektu init systému systemd vzniklo z uvedomenia si slobody (vývoja), danej obrovským množstvom možností a vlastností, ktoré (cgroups, fanotify() call, API calls) ponúka samotne linuxové jadro a jeho architektúra. Jedná z výziev sa volá uplatnenie dôslednej paralelizácie procesov bootovania a vytvorenie kvalitných interfejsov pre správu systému. Ako príklady perfektne fungujúcich nástrojov na spravovanie bootovania a služieb sú nástroje, obsiahnuté v Mac OS a OS Solaris. Pred príchodom systemd sa ako Linux init systém používalo prevážne sysvinit (alternatívne Upstart). Sysvinit sa iba minimálne líšilo od toho unixového sysvinit, zavedeného už pre pár desiatkami rokov. Teraz systemd riadi celé runtime-správanie sa linuxového ‚userspace‘ a umožňuje tak napríklad správne vykonanie procesu kill-nutia linuxového procesu, bez problémových následkov.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.