Matthew Garrett: jednoduchý postup proti zamŕzaniu Samsung laptopov pri štarte

UEFI guru – Matthew Garrett, vytvoril jednoduchý postup, ktorý umožňuje držiteľom (Samsung laptopov) vyhnúť sa aj v budúcnosti.známym problémom "kritického zamrznutia" Samsung laptopov pri štarte. Podľa Garretta, príčinou sú obmedzenia úložného priestoru, nastavené firmwérom v UEFI úložných premenných, a to je hlavný dôvod, prečo Samsung notebooky zamrznú pri štarte a nespustia sa. Ak je takýto úložný priestor, ktorý využíva UEFI firmware zaplnený viac ako na 50 percent svojej kapacity, notebook sa odmietne spustiť a nakoniec zamrzne. Jednoducho povedané preto, že vtedy linuxové jadro spustí výnimku (trigger), zapíšuc diagnostické dáta (crash dump) do úložného priestoru UEFI firmware, a takto prekročí povolenú hranicu. Garrett tiež predložil jadrové patch, ktoré by zabezpečilo, aby vtedy Linux nezaplnil viac ako 50 % UEFI firmware flash pamäte.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.