Google Chrome otvorilo svoj tretí „update“ kanál Beta

Pre tých používateľov internetového prehliadača Google Chrome, ktorí chcú byť čo najbližšie všetkým jeho novým vlastnostiam a funkciám bez toho, aby čakali na nové vydanie príslušnej stabilnej verzie prehliadača, teraz Google Chrome otvorilo svoj tretí "update" kanál Beta (Chrome pre Android, Linux, Mac, Windows a Chrome OS). Takže v súčastnosti ponúka prehliadač Google Chrome až 3 kanály (tkzv. channel), určené na update softvéru: Stable channel, Beta channel, Developer preview channel. Nové Chrome Beta pre Android sa teraz vyznačuje výrazným nárastom rýchlosti a bezpečnosti, má v priemere až 25-30%-né zvýšenie svojej účinnosti, meranej cez nástroj Octane pre JavaScript benchmarks, a aj zapracované nové vývojárske HTML5 vlastnosti – CSS Filters.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.