Blíži sa čas behu FreeBSD na ARM zariadeniach typu armv6

Blíži sa čas behu FreeBSD na ARM zariadeniach s procesormi armv6. Čo to znamená? Je pripravované zostavenie FreeBSD, všetko s zmodernizovanými subsystémami (EABI, clang-podpora), pre testovanie jeho behu na armv6. Čo to umožní? Napríklad spustiť ho na Raspberry Pi, Beagleboard a iných. A využitie tohoto progresu? No, napríklad vyskúšať jazyk Go vo FreeBSD na Raspberry Pi ...

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.