Ako vlastne funguje ALU v microprocesore 8085

Aritmeticko-logická jednotka (skrátene ALU podľa anglického "arithmetic logic unit") je centrálna časť procesora (CPU), v ktorej sa vykonávajú základné aritmetické a logické operácie s číslami: sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, logický posun, negácia, komplement, atď. Pozrite si vysvetlenie, ako vlastne funguje takéto ALU v mikroprocesore 8085.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.