Red Hat vydalo nástroj OpenShift Enterprise

Linuxová spoločnosť Red Hat vydala softvérový nástroj OpenShift Enterprise, ktoré predstavuje "Platform-as-a-Service" (PaaS) riešenie pre podnikovú súkromnú sféru, a keďže je typu "on-premises", je určené na inštaláciu v budove/sídle podniku. RedHat takto umožňuje podnikovým vývojárom rýchly cloud-vývoj vo vnútri privátnych alebo hybridných cloud-prostredí firiem. Produkt je založený na open source Red Hat technológiách: Red Hat Enterprise Linux, OpenShift Origin a JBoss Enterprise Application Platform. Práve posledné menované robí z OpenShift Enterprise jediné certifikované Java EE 6 "on-premise" PaaS, ktoré je dostupné v súčastnosti. Vývojári si môžu vyskúšať aj free OpenShift Online.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.