Nová verzia fidoip 1.0.5_4 – aktualizácia softwaru pre sociálne siete FidoNet

Medzinárodná sociálna sieť Fidonet poskytuje voľný tok informácií pre užívateľov na celom svete. Nová verzia fidoip 1.0.5_4 predstavuje software pre sociálne siete FidoNet. Z týchto vzdelávacích videí jasne vidieť, ako ľahko a rýchlo vytvoriť svoj vlastný server (uzol) FidoNet, ako získať nových používateľov na sieti, ako sa pripojiť k inému uzlu v sieti, a vykonávať ďalšie úlohy sociálneho správcu siete FidoNet webu.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.