Poznáte Horde Groupware?

Poznáte Horde Groupware? Vyskúšajte free open-source podnikovú suitu programov (PHP implementácia), založených na web-prehliadači, určených pre potreby vzájomnej spolupráce a informovanosti užívateľov vnútropodnikovej siete. Je porovnateľné s Open-Xchange, Scalix a Zimbra. Admini, vyskúšajte.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.