OpenJDK port pre 64-bit ARMv8 (A64)

Na poli OpenJDK pre platformu ARM je situácia zatiaľ dosť neuspokojivá. Pre 32-bit ARM procesory existujú zatiaľ iba 2 verzie virtuálneho stroja (VM) pre OpenJDK. Obidve verzie sa volajú HotSpot, prvá je vysoko-výkonná proprietárna verzia od Oracle, tá druhá je síce free, ale so slabučkým JIT kompilátorom, ktorý je výkonom neporovnateľný s Oracle JIT. Aby sa predišlo podobnej situácii aj na 64-bit platforme ARM, začala spoločnosť RedHat už s predstihom vytvárať nový open-source projekt OpenJDK, ktorého podstata je vytvoriť OpenJDK port pre 64-bit ARMv8 (A64). Do Vianoc predpokladajú finalizáciu prvej fázy HotSpot portácie – tkzv. "template" interpréteru, vytvoreného v modelovom prostredí CPU simulátora (vzhľadom na reálnu neexistenciu hardvéru A64). V ďalšej fáze C1 to bude vytvorenie C1 (kompilátor pre JIT-klient ) a potom bude následovať C2 (kompilátor pre JIT-server). Projekt OpenJDK portu pre 64-bit ARMv8 je otvorený pre všetkých záujemcov.

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: dodoedo

"Američtí vědci zjistili, že občané věří všemu, co američtí vědci zjistili." Byť Slobodný znamená, že nepotrebuješ byť členom žiadnej záujmovej skupiny, a si nezamestnaný zo strany bankových kartelov.

Komentáře jsou uzavřeny.